Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ansökningstiden för tjänsten som ekonomidirektör hos Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite har förlängts till 5.8.2022 kl. 12.00.

Den ursprungliga ansökningstiden gick ut 15.7. Det kom in totalt sju ansökningar och de kommer att beaktas vid valet av ny ekonomidirektör.

Ansökningstiden förlängdes på grund av hur kort ansökningstiden under sommaren var. Förhoppningen är att antalet sökande ska öka under förlängningsperioden.

Ta en titt också på dessa