Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Lestijokidalens serviceställe för äldreservice, Puistola i Kannus, har flyttat. Den nya adressen är Lopotinkatu 2. Verksamhetsstället ligger mittemot hälsocentralen i Lestijokidalen och finns på samma innergård.

  Alla personalens telefonnummer förblir oförändrade.

På den nya adressen hittar du:

  • Lestijokidalens hälsopunkt för äldre och hälsovårdaren: Kristiina Korpi
  • klienthandledning och öppenvårdstjänster: Sanna-Kaisa Göös, Anu Jylli och Päivi Yli-Jylhä samt
  • minnesskötare Marjo Virkkala

Ta en titt också på dessa