Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Utbildningen genomförs huvudsakligen på arbetsplatsen genom lärande under handledning av en särskilt utsedd anställd och genom att de studerande deltar i en utbildningsdag som hålls i genomsnitt en gång i veckan på arbetsplatsen.

Under utbildningen genomför de studerande två delar av den examen som ingår i grundexamen inom social- och hälsovård. Utbildningens innehåll följer social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer och omfattar de enhetliga kompetenskraven för utbildningen för omsorgsassistenter. Ämnen som kommer att studeras omfattar social- och hälsovårdssektorns föreskrifter, första hjälpen, att hjälpa en åldrig och minnessjuk person.

Utbildningens längd är 10 månader och målet är att de studerande anställs som omsorgsassistenter i Soites enheter efter utbildningen.

Ta en titt också på dessa