Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Utbildningen genomförs huvudsakligen på arbetsplatsen genom lärande under handledning av en särskilt utsedd anställd och genom att de studerande deltar i en utbildningsdag som hålls i genomsnitt en gång i veckan på arbetsplatsen.

Under utbildningen genomför de studerande två delar av den examen som ingår i grundexamen inom social- och hälsovård. Utbildningens innehåll följer social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer och omfattar vårdbiträdesutbildningens enhetliga kompetenskrav. Ämnen som kommer att studeras omfattar social- och hälsovårdssektorns föreskrifter, första hjälpen, att hjälpa en åldrig och minnessjuk person.

Utbildningens längd är 10 månader och målet är att eleverna anställs som vårdbiträden på Soites enheter vid slutet av utbildningen.