Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Välkommen att höra vilka förändringar övergången till välfärdsområdet kommer att medföra för tjänsterna för vuxna och att diskutera utvecklingen av tjänster för vuxna vid evenemanget som ordnas onsdagen 14.9 kl. 17-20. Vid evenemanget presenteras de tjänster för vuxna som har utvecklats i området som en del av det nationella programmet Framtidens social- och hälsocentral och social- och hälsovårdstjänsterna i välfärdsområdet Mellersta Österbotten, som inleder sin verksamhet 1.1.2023.

Evenemanget arrangeras som ett hybridevenemang i Soites auditorium (Mariegatan 16-20, 67200 Karleby) och via Teams-fjärrlänk. Evenemanget är avgiftsfritt och öppet för alla.

Kaffe serveras på plats. Med tanke på kaffeserveringen ombeds de som kommer för att följa evenemanget på plats att anmäla sig på förhand senast söndagen 11.9.

Anmäl dig här: https://link.webropolsurveys.com/S/560635A793CD028A eller till projektsekreterare Tiina Rahkonen tfn 040 8043725.

Evenemanget spelas in och kan ses i två veckor efter evenemanget via samma länk.

Presentationen av tjänster för vuxna på social- och hälsovårdscentralen är en del av evenemanget Tervetuloa sote-keskukseen som presenterar det framtida välfärdsområdets tjänster. Liknande evenemang anordnas under hösten av familjetjänsterna.

Evenemangets program

Evenemanget leds av utvecklingschef Iiris Jurvansuu

17:00 Evenemanget öppnas, socialchef Tarja Oikarinen-Nybacka

17.10 Syfte med evenemanget och praktiska arrangemang, utvecklingschef Iiris Jurvansuu

17.15 Ändringar i Soites mottagningstjänster, överläkare Lotta Seppinen

17:30 Utveckling av munhälsovårdens tjänster, ledande tandöverläkare Martti Lilja

17:45 Utveckling av socialtjänsterna för vuxna, serviceområdeschef Marja Paananen

18.15 Paus 15 min

18.30 Kom igång med rehabilitering snabbt: tjänster för medicinsk, social och psykisk hälsa och missbruksrehabilitering inom välfärdsområdet, rehabiliteringsplanerare Anja Kiuru

18.45 Fokus på klienten – klientorienterad samordning av social- och hälsovårdstjänster, utvecklingskoordinator Merja Kangasharju och ansvarsområdeschef Anu Pippola

19.00 Stöd för hälsosamma levnadsvanor i Mellersta Österbotten, utvecklingsplanerare Henri Nevalainen

19.15 Soites digitala tjänster och digitalt uträttande av ärenden, utvecklingssakkunnig Heidi Luomala

19.40 Hur kan jag påverka tjänsterna? Klientdelaktighet i välfärdsområdet Mellersta Österbotten, klientrelations- och delaktighetschef Jussi Salminen

19:50 Avslutning av evenemanget, projektledare Eija Kellokoski-Kari

I slutet av varje presentation finns tid för frågor och gemensam diskussion. Du kan också delta i diskussionen via fjärrlänk. Ändringar i programmet kan förekomma.

Ytterligare information:

Utvecklingschef

Iiris Jurvansuu

iiris.jurvansuu@soite.fi

tfn: 044 780 9976

Ta en titt också på dessa