Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Genom att svara på den korta enkäten deltar du i beredningen av kommunikations- och marknadsföringsprogrammet för de kommande åren i Mellersta Österbottens välfärdsområde. I den dras upp linjer bland annat för vad det särskilt satsas på i kommunikationen och marknadsföringen.

Det tar bara några minuter att svara! Enkäten besvaras anonymt.

Svara på enkäten senast 9.10.2022 via den nedanstående länken:

Vi värdesätter dina åsikter högt!​

Ta en titt också på dessa