Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Varje år den andra lördagen i oktober firas Internationella dagen för hospice och palliativ vård, då tusentals människor runt om i världen samlas för att fira och visa sitt stöd för att palliativ vård och hospicevård ska förverkligas på jämlika villkor.

Syftet med dagen är att öka och stärka medvetenheten hos medborgare, yrkespersonal och beslutsfattare om palliativ vård och vård i livets slutskede. Temat för år 2022 är hopp. Att stärka hoppet är viktigt för patienter, anhöriga och vårdpersonal. Hoppet ger styrka för framtiden, hjälper en person som lider av en obotlig sjukdom att fortsätta leva trots de begränsningar som sjukdomen orsakar och att hitta glädjeämnen även när döden närmar sig.

I Finland firas dagen torsdagen 6.10 kl. 17–19 som ett offentligt evenemang i Helsingfors, anordnat av Finlands palliativvårdsförbund Suomen palliatiivisen hoidon yhdistys, Finlands palliativmedicinska förening Suomen Palliatiivisen Lääketieteen Yhdistys och Finlands palliativvårds- och medicinforskningsnätverk Suomen palliatiivisen hoidon ja lääketieteen tutkimusverkosto. Det är även möjligt att följa evenemanget via fjärrlänk.

Soite anordnar ett tillfälle för att träffas och se evenemanget på distans i centralsjukhusets auditorium. Dörrarna öppnas 16:30, kaffe/te och tilltugg serveras. Efter evenemanget finns möjlighet att träffa palliativ vårdpersonal i vårt område. Utöver personalen på Soites palliativa enhet kommer Soites sjukhusteolog och Cancerföreningens palliativa sjukskötare att vara på plats.

Anmäl dig senast 4.10, antingen per telefon tfn: 044 7307 680 eller genom att lämna dina kontaktuppgifter via länken nedan.

Ta en titt också på dessa