Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Välkommen till ett covid-19-seminarium som projektet I vårt sinne ordnar 24.10.2022 kl. 12.00-15.45. Under seminariet håller olika sakkunniga föreläsningar om hur coronapandemin inverkat på den mentala hälsan.

Covid-19-pandemin har lett till att problem med den mentala hälsan och beroenden ökat bland människor i alla åldrar. Hos barn och ungdomar tar sig pandemins verkningar uttryck i ångest och hos äldre i en upplevelse av ensamhet. Målet under seminariet är att med hjälp av sakkunnigas föreläsningar och genom diskussioner identifiera hur covid-pandemin inverkat på sinnet och identifiera förutsättningarna att behandla verkningarna.

Seminariet är avgiftsfritt och öppet för alla. Du kan delta i seminariet på plats i mötesrummet Aava. Anmäl dig per e-post tarja.viitala@soite.fi eller johanna.lang@soite.fi senast 17.10.2022 (max 40 personer). Du kan också följa med seminariet på distans via Teams (ingen anmälan behövs) på adressen:

Covid-19-pandemins inverkan på den mentala hälsan

12.00-12.05 Seminariet öppnas

Projektet I vårt sinne, projektkoordinator

12.05-13.35 Ett forskningsperspektiv på hur covid-pandemin inverkat på ungdomar och unga vuxna

Psykolog Tiina Tuominen, Mieli rf (på distans)

13.35-13.50 Kaffepaus

13.50-14.50 Från risker med rusmedelsbruk mot bättre ork

Pirkko Hakkarainen, chef för enheten för rusmedel och arbetslivet, A-klinikstiftelsen (på distans)

14.50-15.00 Diskussion

15:00-15.30 Sinnet i oss!

Ledande skolkurator Sanna Sarkkinen-Vuorinen och ledande skolpsykolog Johanna Puumala, Karleby stad

15.30-15.45 Seminariet avslutas

Delaktighets- och klientrelationschefen/projektchefen Jussi Salminen, Soite

Ta en titt också på dessa