Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soites samjour är öppen dygnet runt 24/7. Ring först Soites jourhjälpsnummer 116 117. Vardagar kl. 08 – 16 kontakta hälsocentralen i ditt eget område, men vänligen beakta de avvikande öppettiderna.

Soites barnakut har öppet dygnet runt 24/7. Ring först barnakutens nummer 06 826 4444.

Tandvärksjouren är öppen mån-fre kl. 16-21, lör-sön kl. 8-21. Ring: 06 828 7450.

Soites socialjour har jour dygnet runt 24/7. Ring: 06 826 3002.

Seri-stödcentret för personer som utsatts för sexuellt våld. Öppet dygnet runt 24/7. Ring: 06 826 4344. Nedan finns listan över de avvikande öppettiderna 17 – 23.10.2022 vid Soites enheter.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTJÄNSTER

Mottagningstjänster

Mottagningsverksamheten i Karleby och i Kronoby

Mottagningen i Björkhagen 19 – 21.10.22 inskränkt verksamhet, endast med tidsbokning

Mottagningen i Lochteå stängd 17 – 21.10.22

Mottagningen i Ullava stängd 17 – 21.10.22

Mottagningen i Nedervetil stängd 17 – 21.10.22

Mottagningen i Terjärv stängd 19 – 21.10.22

Mottagningsverksamheten i Lestijokidalen och i Perho ådal

Mottagningen i Lestijärvi stängd 17 – 23.10.22

Mottagningen i Perho stängd 20 – 21.10.22

Jour- och sjukvårdstjänster

Radiologi

Under vecka 42 begränsad verksamhet då isotopundersökningar, genomlysningsundersökningar och mammografin är stängda. Annan verksamhet som normalt.

HANDIKAPPTJÄNSTER

Utvecklingspolikliniken och socialarbetet inom handikapptjänster

Utvecklingspolikliniken – sakkunnigtjänster inom specialomsorger

Utvecklingspolikliniken är stängd 17 – 23.10.22

FAMILJERNAS TJÄNSTER

Familjecentrets tjänster

Rådgivnings-, skol- och studerandehälsovården

Rådgivningens telefontjänst är under vecka 42 öppen 17.10.2022 kl. 8-13 och 18-20.10.2022 kl. 8-10. Fre 21.10.2022 stängd.

Mentalvårdstjänster och service vid missbruk

Service vid missbruk och beroenden

Teamet i ådalen stängd 17 – 23.10.22

Ta en titt också på dessa