Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Välkommen för att höra om de förändringar som övergången till välfärdsområdet innebär inom familjernas tjänster och för att diskutera tjänsterna för barn, ungdomar och familjer som håller på att utvecklas. Informationsmötet ordnas tors 27.10 kl. 17-20. Vid informationsmötet presenteras regionala tjänster för familjer som utvecklats som en del av det riksomfattande programmet Framtidens social- och hälsocentral. Dessutom presenteras social- och hälsovårdstjänster som ordnas av Mellersta Österbottens välfärdsområde som inleder sin verksamhet 1.1.2023.

Mötet ordnas som ett hybridmöte, dvs. i Soites auditorium (Mariegatan 16-20 67200 Karleby) och på distans via Teams. Mötet är avgiftsfritt och öppet för alla.

Det bjuds på kaffe. Med tanke på kaffeserveringen ber vi dem som kommer till auditoriet att anmäla sig på förhand senast tis 25.10. Anmäl dig här: https://link.webropolsurveys.com/S/7F012080A562CAD2 eller genom att kontakta projektsekreterare Tiina Rahkonen, tfn 040 804 3725.

Mötet bandas och kan ses via samma länk i två veckor i efterhand.

Tjänster för barn, ungdomar och familjer på social- och hälsocentralen är den tredje av mötena under rubriken Välkommen till social- och hälsocentralen som ordnas för att presentera det kommande välfärdsområdets tjänster. Motsvarande möten ordnades under våren och hösten om tjänster för seniorer och vuxna.

Programmet vid mötet

Mötet leds av utvecklingschef Iiris Jurvansuu

17.00 Familjecentertjänster – vad och för vem, serviceområdeschef Minna Lönnbäck

17.05 Syftet med mötet och praktiska arrangemang, utvecklingschef Iiris Jurvansuu

17.10 Servicehandledning för barnfamiljer – hjälp, handledning och service snabbt, ansvarsområdeschef Arja Seppälä och familjecenterkoordinator Inkeri Grönlund

17.25 Föra barnen på tal-samtal – hur kan man hjälpa barn att klara sig bättre i vardagen? Utvecklare, Självständighetsjubileets barnstiftelse Itla, Oona Palosaari

17.40 Besvärliga situationer i barnfamiljer – varifrån får man hjälp? Familjehandledarna Paula Korkia-Aho och Eeva Jääskä

17.55  Första barnet-service – hjälp från hemservicen för barnfamiljer, serviceförman Anita Pöyhönen

18.05 Barnskyddsanmälan – vad händer sedan? Utvecklare Suvi Salmela och socialhandledare Minna Päivärinta   

18.15 Paus

18.30 Webbtjänsten Omaperhe och andra digitala tjänster för familjer, koordinator Pia Rauhala och utvecklingsexpert Heidi Luomala

18.45 Rådgivningens hälsovårdare på hembesök, avdelningsskötare Jenna-Mari Ylitalo

18.55 Studerandevård i välfärdsområdet – vad förändras eller förändras något? Utvecklare Maria Indola

19.05 Mellersta Österbottens livsstilscoachning, utvecklingsplanerare Henri Nevalainen

19.15 Hjälp vid separation och säkerhetsarbete i Mellersta Österbotten, utvecklare Susanne Lindholm

19.30 Rusmedel i en familj med baby – varifrån och hur får man hjälp? Utvecklare Noora Syrjälä                   

19.40 Klienterna med i utvecklingsarbetet, delaktighets- och klientrelationschefen Jussi Salminen 

19.50–20.00 Slutord, projektchef Eija Kellokoski-Kari

Det har reserverats tid för frågor och gemensam diskussion i slutet av varje anförande. Det är möjligt att delta i diskussionen också på distans. Ändringar i programmet är möjliga.

Ta en titt också på dessa