Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde mån 7.11.2022 om sitt budgetförslag som läggs fram för välfärdsområdesfullmäktige för godkännande. Budgeten 2023 inbegriper verksamhetsplanen 2023-2025.

Välfärdsområdesstyrelsens budgetförslag för år 2023 uppvisar ett underskott på 8 miljoner euro. Totalbudgeten för det första verksamhetsområdet i Mellersta Österbottens välfärdsområde är ungefär 370 miljoner euro, varav den statliga finansiering för år 2023 är 291 miljoner euro. Investeringarnas andel är 16 miljoner euro, och de finansieras med långfristigt lån.

Verksamhets- och ekonomiplanen för Mellersta Österbottens välfärdsområde har beretts under den gångna sommaren och under hösten. Det blev klart redan under beredningen att den statliga finansieringen tillsammans med ökande kostnader inte räcker till för en balanserad budget för välfärdsområdets första år. Enligt välfärdsområdesstyrelsen har man som mål i den kommande strama budgeten att säkerställa tillgången till tjänster inom primärvården och att satsa på att utveckla dessa tjänster samt att trygga det jourhavande centralsjukhusets tjänster i området.

– I Mellersta Österbotten sker övergången till välfärdsområdet tryggt, och den baserar sig på de strukturer som byggts upp i samkommunen Soite, konstaterar välfärdsområdesdirektören Minna Korkiakoski-Västi.

Det slutliga beslutet om välfärdsområdets budget fattas av välfärdsområdesfullmäktige vid sammanträdet som hålls 14.11.2022.

Ta en titt också på dessa