Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Familjerna ville också ha fler enkla vardagstips för kosten, stöd för barns eller ungas sömnproblem och livsstilshandledning med låg tröskel för familjer.

När det gäller levnadsvanor var tillräcklig mängd sömn ett av de främsta orosmomenten för föräldrar: 35 % av de tillfrågade uppskattade att de själva inte sover tillräckligt och 13 % uppskattade att deras barn inte sover tillräckligt

Respondenterna var mest intresserade av att delta i livsstilscoachning online, men det fanns också intresse för livsstilscoachning individuellt och i grupp.

Syftet med undersökningen som genomfördes sommaren 2022 är att öka medvetenheten hos olika aktörer om genomförande, behov och önskemål angående stödjandet av hälsosamma levnadsvanor för familjer. Totalt besvarade 591 vårdnadshavare i Mellersta Österbotten enkäten. I undersökningen frågade man vårdnadshavare om familjens levnadsvanor, upplevelser av att få stöd för en hälsosam livsstil, intresse för att delta i aktiviteter som stödjer den och önskemål om stöd för hälsosamma levnadsvanor.

Undersökningen genomfördes som en del av  delprojektet för utveckling av livsstilscoachning och samarbete mellan flera aktörer för att främja hälsosamma levnadsvanor, Elintapavalmennuksen ja monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen terveellisten elintapojen edistämiseksi . Projektet är en del av projektpaketet Soite 2.1 Framtidens social- och hälsocentral.

Livsstilsgrupp för barnfamiljer piloteras

Soite och Kepli piloterar en livsstilsgrupp som riktar sig till barnfamiljer. Åtta familjer som är bosatta i Mellersta Österbotten och har barn som går på årskurs 1 till 3 kommer att väljas ut till pilotprojektet. Livsstilsgruppens aktiviteter omfattar till exempel familjemotion, matlagning och gemensamma diskussioner om sömn och skärmtid. Det ordnas gruppmöten där man träffas fysiskt och via fjärranslutning. Planen är att inleda verksamheten i slutet av 2022.

Ta en titt också på dessa