Flytta dig till innehållet

Avbrottet i användningen av patientdatasystemet beror på att Soite övergår till att använda en ny version av patientdatasystemet. Målet med den nya versionen är att effektivera systemets användbarhet och att stödja yrkesutbildade personer i vårdarbetet. Systemet gör det smidigare att göra dokumentering i vårdarbetet och att utnyttja information samt hjälper att förenhetliga vårdpraxisen.

Vi beklagar eventuella dröjsmål vid Soites enheter lördag 12.11.2022 till följd av systemuppdateringen.