Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Om du inte ännu har i bruk ett e-faktura- eller direktbetalningsavtal, kan du lätt ingå ett sådant i din nätbank. Du kan ingå ett nytt e-faktura- eller direktbetalningsavtal från och med 1.1.2023 med referensnumret som finns på en faktura som Mellersta Österbottens välfärdsområde skickat. Klient- och patientfaktureringen för januari inleds uppskattningsvis under vecka 4.

Telefonnumren för de behandlande enheterna ändras inte.

Du kan kontakta Soites patientbyrån i faktureringsärenden:

tfn 06 826 4850
potilastoimisto@soite.fi

Ta en titt också på dessa