Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soites samjour är öppen dygnet runt 24/7. Ring först Soites jourhjälpsnummer 116 117. Vardagar kl. 08 – 16 kontakta hälsocentralen i ditt eget område, men beakta vänligen de avvikande öppettiderna.

Soites barnakut har öppet dygnet runt 24/7. Ring först barnakutens nummer 06 826 4444.

Tandvärksjouren är öppen mån-fre kl. 16-21, lör-sön kl. 8-21. Ring: 06 828 7450.

Soites socialjour har jour dygnet runt 24/7. Ring: 06 826 3002.

Seri-stödcentret för personer som utsatts för sexuellt våld. Öppet dygnet runt 24/7. Ring: 06 826 4344.

Hälso- och sjukvårdstjänster

Mottagningstjänster

Mottagningsverksamheten i Karleby och i Kronoby

Mottagningen i Lochteå stängd 05.12.22 och 27-30.12.22

Mottagningen i Ullava stängd 05.12.22 och 27-30.12.22

Mottagningen i Kronoby stängd 02-05.12.22

Mottagningen i Nedervetil stängd 21-30.12.22

Mottagningen i Terjärv stängd 21-30.12.22

Mottagningsverksamheten i Lestijokidalen och i Perho ådal

Mottagningen i Halso stängd 22.12.22-09.01.23

Mottagningen i Perho 27.12.22-08.01.23 öppen kl. 8-14 och stängd 30.12.22

Mottagningen i Lestijärvi stängd 27-30.12.22

Munhälsovården

Specialsjukvården inom munhälsovården stängd 24.12.22-01.01.23

Munhälsovården i Karleby och Kronoby

Tandkliniken i Björkhagen stängd 27-28.12.22

Tandkliniken i Kelviå stängd 28.12-30.12.22

Tandkliniken i Kronoby stängd 23-30.12.22

Tandkliniken i Terjärv stängd 23.12.22

Jour- och sjukvårdstjänster

Enheten för förebyggande av infektioner

Enheten för förebyggande av infektioner stängd 05.12.22. I brådskande ärenden kan man konsultera Uleåborgs universitetssjukhus infektionsläkare:

  • inre medicin och konservativa specialiteter, tfn 040 552 2171
  • operativa specialiteter, tfn 040 563 6867

Somatiken

Kirurgiska polikliniken, polikliniken för cancersjukdomar och hematologi stängda 5.12.22

Kardiologiska och inremedicinska avdelningen och avdelningen för lungsjukdomar

Hjärtpolikliniken stängd 23.12-30.12.22

Hjärtundersökningar och specialistläkarmottagning (primärvården) stängda 23.12.22-05.01.23

Polikliniken för hudsjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar och ögonsjukdomar

Polikliniken för hudsjukdomar stängd 23.12.22-01.01.23

Öronpolikliniken ja hörselstationen stängda 23.12.22-01.01.23

Polikliniken för ögonsjukdomar stängd 22.12.22-01.01.23

Inremedicinska polikliniken och polikliniken för lungsjukdomar

Inremedicinska polikliniken, polikliniken för lungsjukdomar och skopicentret är stängda 02.12.22, 05.12.22 och 22-27.12.22

Vård och omsorg

Seniorernas hälsopunkter stängda 05.12.22

Handikapptjänster

Utvecklingspolikliniken och socialarbetet inom handikapptjänster

Utvecklingspolikliniken – sakkunnigtjänster inom specialomsorger

Utvecklingspolikliniken är stängd 02-06.12.22 och 22.12.22-08.01.23

Boendetjänsterna och verksamhet som ordnas dagtid inom handikapptjänsterna

Verksamhetscentret Kompassi stängt 05-06.12.22 och 23.12.22-01.01.23

Lestijokidalens verksamhetscenter, Toholampi, stängt 24.12.22.-01.01.23

Työtupa i Halso stängd 23.12.22-01.01.23 och 06.01.23

Verksamhetscentret i Perho stängt 05-06.12.22 och 23.12.22-01.01.23

EKE-tuote och verksamhetscentret i Kaustby stängda 21.12.22-01.01.23

Familjernas tjänster

Familjecentertjänster

Rådgivningen, skol- och studerandehälsovården

Rådgivningarna är stängda 05-06.12.22 med undantag av Pajala och Lestijärvi rådgivning Telefontjänsten är öppen som normalt kl. 8-13.

Rådgivningen i Björkhagen stängd 24-26.12.22

Storkisbackens rådgivning stängd 23-26.12.22

Storby rådgivning stängd 24-26.12.22

Mariegatans rådgivning stängd 23.12.-26.12.22

Kelviå rådgivning stängd 22-26.12.22 och 30.12.22-01.01.23

Pajala rådgivning stängd 23-26.12.22

Toholampi rådgivning stängd 23.12.22 och 30.12.22

Lochteå rådgivning stängd 22.12.22-01.01.23

Ullava rådgivning stängd 22.12.22-01.01.23

Kannus rådgivningen stängd 24-26.12.22 och 30.12.22-01.01.23

Nedervetil rådgivning stängd 23.12-26.12.22

Perho rådgivning stängd 22-26.12.22 och 30.12.22-01.01.23

Rådgivningarnas telefontjänst är öppen som normalt vardagar: mån-tors kl. 8-13, fre kl. 8-11.

Specialtjänster för barn och ungdomar

Polikliniken för barn och ungdomar stängd 23-30.12.22

Avdelning 14 stängd 26.12.22-01.01.23

Tidig interaktion stängd 26.12.22-01.01.23

Verso stängd 26.12.22-01.01.23

Terapipolikliniken stängd 26.12.22-01.01.23

Inskränkt verksamhet inom ungdomspsykiatrin och barnpsykiatrin 26.12.22-01.01.23

Mentalvårdstjänster och service vid missbruk

Avdelningsvården inom vuxenpsykiatrin

Avdelningarna 15 A och B öppna som normalt

Avdelning 15 C stängd 23.12 kl. 15 – 26.12.22 kl. 13

Öppenvården inom vuxenpsykiatrin

Arbetsgruppen i Perho ådal stängd 23-30.12.22

Socialtjänster för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering

Inskränkt verksamhet i begränsad omfattning 21.12.22-06.01.23

Ta en titt också på dessa