Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soite samlar information av invånarna i området om hänvisning till medicinsk rehabilitering. Målet med enkäten är att höra klienters erfarenheter och åsikter om hänvisning till medicinsk rehabilitering (fysioterapi, ergoterapi, talterapi och hjälpmedelstjänster) och att få utvecklingsförslag om hur tillgången till rehabilitering kunde förbättras. De svar som fås utnyttjas i utvecklingen av tjänster inom Soites medicinska rehabilitering.

Genom att besvara enkäten kan du påverka och utveckla Soites rehabiliteringstjänster tillsammans med oss! Enkäten besvaras anonymt. Det tar i medeltal ungefär fem minuter att besvara enkäten. Enkäten är öppen fram till 14.12.2022.

Enkäten genomförs av delprojektet Soite 2.1 Toimiva kuntoutus sote-keskuksessa (Soite 2.1 En fungerande rehabilitering på social- och hälsocentralen).

Ta en titt också på dessa