Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse utsåg vid sitt sammanträde 19.12.2022 Marko Hottinen till Mellersta Österbottens räddningsdirektör och Joonas Nuolioja till reserv.

Hottinen har mångsidig erfarenhet av olika uppgifter inom räddningsväsendet och i olika organisationer. Hottinen övergår till Mellersta Österbotten från sin uppgift som industribrandchef i Uleåborgs område.

Tjänsten ledigförklarades på nytt vid månadsskiftet november-december. Vid den andra omgången inkom tre ansökningar.

Soites logotyp förnyas!

Vid sista sammanträde för året godkände välfärdsområdesstyrelsen en ny logotyp för Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite. Soites förnyade logotyp tas i bruk 1.1.2023 när Mellersta Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet.

Den visuella helheten för Soites välfärdsområde kompletteras i början av året.

Soites nya logotyp tas i bruk 1.1.2023 när Mellersta Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet.

Beslutet om förstavårdens servicenivå godkändes

Välfärdsområdesstyrelsen godkände beslutet om förstavårdens servicenivå. I förstavårdens beslut om servicenivå fastställs förstavårdsservicens mål i fråga om insatstider, sättet att ordna förstavårdsservicen och innehållet i den, förflyttningar som hör till förstavårdsservicen, utbildningskraven för förstavårdens personal och andra nödvändiga ärenden.

Ta en titt också på dessa