Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Förlossningsavdelningens presentationsvideo finns på Soites YouTube-kanal och på förlossningsavdelningens webbsida.  Videon ersätter de rundturer som har tidigare ordnats på plats.

Förlossningsavdelningen ordnar förlossningsförberedelser också i fortsättningen. Förlossningsförberedelser är i första hand avsedda för förstföderskor och för stödpersoner som kommer med på förlossning. Målet med förlossningsförberedelse är att stärka föderskans egna resurser och hjälpa hen att förbereda sig inför den kommande förlossningen. På förberedelsen går man igenom förberedelserna inför förlossningen, förlossningens olika skeden samt smärtlindringsalternativen. I samband med förlossningsförberedelsen bekantar vi oss också med förlossningsavdelningens lokaler.

Ta en titt också på dessa