Flytta dig till innehållet

Studerandena vid gymnasiet kan boka tid elektroniskt via Soites Egenvårdstjänst för vaccination, ett uppföljningsbesök om preventivmedel, ett kontrollbesök eller en mottagningstid om de insjuknat. Identifikationen i de elektroniska tjänsterna sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.