Flytta dig till innehållet

Socialrådgivningen hjälper när du behöver servicehandledning eller information om socialservice eller sociala förmåner.

Socialrådgivningen ger dig råd i fråga om vem du bör kontakta bland annat:

  • om du hamnat i ekonomiska svårigheter
  • om du genomgår en separation
  • vid problem med missbruk
  • vid utmaningar med boende
  • i en svår familjesituation
  • om du är oroad för din närstående.

Från socialrådgivningen kan du hämta blanketter för ansökning om utkomststöd och få råd om att fylla i ansökningen. Vid servicepunkten finns en dator som klienter kan använda samt möjlighet att printa ut handlingar.

Beakta vänligen att socialrådgivningens socialhandledare inte fattar myndighetsbeslut gällande klienter.