Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I Karlebyregionen kommer efterfrågan på arbetskraft att öka ytterligare inom den nära framtiden i och med att stora investeringar förverkligas i regionen. Företagen växer och deras näringsstruktur ändras, vilket ökar behovet av kunnig arbetskraft när det gäller expertuppgifter, uppgifter inom produktion och uppgifter inom social- och hälsovårdsbranschen. Inom det sistnämnda behövs årligen hundratals nya arbetstagare runt om i landskapet.

KokkolaWorks-kampanjkonceptet förenar bra jobb och gott liv i Karleby på ett naturligt sätt. Under kampanjen förmedlas information om lediga arbetsplatser och om Karlebyregionen i stort: alternativ som gäller boende, hobbymöjligheter, kultur- och idrottsutbud etc.

Kampanjen omfattar en KokkolaWorks-kampanjwebbplats, TV- och radioreklam, tryckt och digital reklam, ett gemensamt visuellt uttryck för mässor och en stor marknadsföringshelhet på olika kanaler på sociala medier.

Kampanjens första del (februari-mars) koncentrerar sig på att göra Karleby känt. Huvudkampanjens delar (maj och september-oktober) förstärker välkändheten med betoningar på olika mottagargrupper. En fortlöpande marknadsföring upprätthåller synligheten också mellan huvudkampanjens olika delar.

För genomförandet av kampanjen svarar Kaski Agency Oy inom ramen för ett ramavtal.  Soites andel av kampanjens totala kostnader är 50 000 euro. Medel har reserverats i 2023 års budget för anvarsområdena för kommunikation och marknadsföring samt resurscentret och rekrytering.

Ett infotillfälle om KokkolaWorks-kampanjen hölls den 6. februari.

Ta en titt också på dessa