Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soites samjour är öppen dygnet runt 24/7. Ring först Soites jourhjälpsnummer 116 117. Vardagar kl. 08 – 16 kontakta hälsocentralen i ditt eget område, men beakta vänligen de avvikande öppettiderna.

Soites barnakut har öppet dygnet runt 24/7. Ring först barnakutens nummer 06 826 4444.

Tandvärksjouren är öppen mån-fre kl. 16-21, lör-sön kl. 8-21. Ring: 06 828 7450.

Soites socialjour har jour dygnet runt 24/7. Ring: 06 826 3002.

Seri-stödcentret för personer som utsatts för sexuellt våld. Öppet dygnet runt 24/7. Ring: 06 826 4344.

De avvikande öppettiderna 27.2 – 7.3.2023 vid Soites enheter har listats nedan.

Hälso- och sjukvårdstjänster

Mottagningstjänster

Mottagningsverksamheten i Karleby

Mottagningen i Lochteå stängd 27.02-05.03.23.

Mottagningen i Ullava stängd 27.02-07.03.23.

Mottagningsverksamheten i Lestijokidalen och i Perho ådal

Mottagningen i Perho stängd 02.03-03.03.23

Mottagningen i Lestijärvi stängd 27.02-05.03.23

Familjernas tjänster

Familjecentertjänster

Rådgivningen, skol- och studerandehälsovården

Rådgivningarnas telefontjänst är öppen 27.02-01.03 kl. 8 – 13 och 02-03.03.23 kl. 8-10.

Utvecklingspolikliniken och socialarbetet inom funktionshinderservicen

Utvecklingspolikliniken och sakkunnigtjänster inom specialomsorger

Utvecklingspolikliniken är stängd 27.02.23 och 03.03.23 De övriga dagarna vecka 9 har utvecklingspolikliniken begränsat med personal.

Boendetjänster och verksamhet som ordnas dagtid inom funktionshinderservicen

Verksamhetscentret Kompassi är stängt 01-03.03.23

Verksamhetscentret i Perho är stängt 02-03.03.23

Ta en titt också på dessa