Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Man kan boka tid till hälsopunkten måndag till fredag mellan klockan 8 och 9. Tidsbokning kan göras per telefon på numret 06 828 7321 eller digitalt via Egenvårdstjänsten.

Syftet med hälsopunkterna för seniorer är att hjälpa och stödja äldre personer att själv främja sin hälsa, sitt välbefinnande och sin funktionsförmåga. Du kan ta kontakt i ärenden som gäller din hälsa om dina symtom inte kräver akut behandling.

Vid hälsopunkten får du vårdanvisningar och rådgivning i fråga om att upprätthålla din hälsa och ditt välbefinnande och i fråga om att främja din funktionsförmåga. Vid behov kan en hälsovårdare hänvisa klienten till andra enheter inom social- och hälsovården.

Verksamheten vid seniorernas hälsopunkter inbegriper bland annat:

  • hälsobesök för 70- och 75-åringar enligt kallelse
  • hälsorådgivning/livsstilshandledning
  • vaccinationer
  • underhåll av hörapparat
  • hörselundersökningar
  • blodtryckskontroller och andra mätningar

Ta en titt också på dessa