Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Det närmare programmet finns på DVV:s webbplats https://dvv.fi/digitaitoviikko

Veckan för digital kompetens i Soite

Soites digitala tjänster och digitalt uträttande av ärenden lyfts fram genom olika teman under veckan för digital kompetens:

Ta en titt också på dessa