Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soites samjour är öppen dygnet runt 24/7. Ring först Soites jourhjälpsnummer 116 117. Vardagar kl. 08 – 16 kontakta hälsocentralen i ditt eget område, men beakta vänligen de avvikande öppettiderna.

Soites barnakut har öppet dygnet runt 24/7. Ring först barnakutens nummer 06 826 4444.

Tandvärksjouren är öppen mån-fre kl. 16-21, lör-sön kl. 8-21. Ring: 06 828 7450.

Soites socialjour har jour dygnet runt 24/7. Ring: 06 826 3002.

Seri-stödcentret för personer som utsatts för sexuellt våld. Öppet dygnet runt 24/7. Ring: 06 826 4344.

Avvikande öppettider vid Soites enheter sommaren 2023:

Hälso- och sjukvårdstjänster

Mottagningstjänster

Mottagningsverksamheten i Karleby

Mottagningen i Björkhagen stängd 26.06-23.07.23

Lochteå mottagning stängd 26.06-06.08.23

Ullava mottagning stängd 26.06-06.08.23

Torsdagen 22.6.2023 går det inte att hämta vårdmaterial från betjäningsstället vid Karlebys huvudhälsocentral, den s.k. “luckan”.

Mottagningsverksamheten i Lestijokidalen och i Perho ådal

Mottagningen i Lestijärvi stängd 26.06-30.07.23

Mottagningen i Halso är öppen en gång per vecka på tisdagar 05.06-25.06.23 och stängd 26.06-06.08.23

Mottagningen i Perho är öppen mån-fre kl. 8-14 från 05.06 till 25.06.23 och öppen mån-ons kl. 8-14 från 26.06 till 06.08.23 (dvs. 26.06-06.08.23 stängd torsdagar och fredagar)

Utdelningen av vårdmaterial

Utdelningen av vårdmaterial är stängd fredagar 26.06-30.07.23

Munhälsovården

Tand- och munsjukdomar och jouren

Polikliniken för tand- och munsjukdomar stängd 10.07-13.08.23

Munhälsovården i Karleby

Tandkliniken i Björkhagen stängd 10.07-06.08.23

Tandkliniken på Storkisbacken stängd 10.07-06.08.23

Tandkliniken i Kelviå stängd 03.07-30.07.23

Munhälsovården i Lestijokidalen och i Perho ådal

Tandkliniken i Lestijärvi stängd 26.06-23.07.23

Tandkliniken i Perho stängd 01.07-06.08.23

Jouren och sjukvårdstjänster

Röntgen i Kannus är öppen 03.07-28.07.23 enligt det följande: 05.07 kl. 7.30-15.30, 06.07 från kl. 10.00, 07.07 kl. 7.30-15.30, 11.07-13.07 kl. 7.30-15.30, 18.07-19.07 kl. 7.30-15.30, 24.07-26.07 kl. 7.30-15.30, 27.07 från kl. 10.00. De övriga dagarna är röntgen stängd. Den normala verksamheten fortsätter 31.07.

Röntgen i Dunkars, Vetil är öppen 14.06-23.06.23 enligt det följande: 14.06 kl. 7.30-15.30, 19.06 och 20.06 kl. 7.30-15.30. De övriga dagarna är röntgen stängd. Den normala verksamheten fortsätter 26.06.

Somatiken

Kirurgi och onkologi

Avdelning 7: antalet patientplatser minskar från 28 till 20 för perioden 05.06-27.08.23

Begränsad operationsverksamhet 05.06-27.08.23

Polikliniken för hudsjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar och ögonsjukdomar

Polikliniken för öronsjukdomar, polikliniken för ögonsjukdomar och hörselstationen stängda 07.06.23 och 23.06.23

Polikliniken för öronsjukdomar och hörselstationen stängda 01.07-30.07.23

Polikliniken för ögonsjukdomar stängd 07.07-30.07.23

Polikliniken för hudsjukdomar stängd 03.07-30.07.23

Kardiologi, inre medicin och lungsjukdomar

Hjärtpolikliniken är stängd veckorna 29-31

Hjärtundersökningar och specialistläkarmottagning (primärvården) stängda veckorna 27-30

Serviceområdet för rehabilitering och neurologi

Fysiatri och kronisk smärta

Polikliniken är inte stängd, men polikliniken för kronisk smärta har ingen smärtläkare 29.05-02.07.23. Konsultationssvar från smärtläkare kan inte fås under den perioden.

Fysiater är inte på plats 26.06-02.07.23 och 24.07-30.07.23

ENMG-undersökningar görs inte 03.07-10.08.23

Vården och omsorgen

Hemvård

Nattpatrullens verksamhet är avbruten 10.07-31.08.23 i Perho ådal

Familjernas tjänster

Familjecentertjänster

Rådgivningen, skol- och studerandehälsovården

Förändringar i rådgivningstjänsterna sommaren 2023:

Under sommaren begränsas rådgivningstjänsterna. Rådgivningstjänster erbjuds 19.06 – 13.08 främst för gravida kvinnor och barn under ett år. Man strävar efter att flytta de återkommande kontrollerna för barn i lekåldern till efter sommarlovet. Även preventivrådgivningens tjänster är tillgängliga under sommaren, icke brådskande ärenden flyttas till efter sommarlovet till augusti.

Rådgivningens telefontjänst:

Midsommarveckan, tors 22.06 är telefontjänsten öppen från 8 till 10

10.07- 11.08 (vecka 28-32) telefontjänsten öppen mån-tors 8-12, stängt på fredagar

Övriga tider är telefontjänsten öppen som vanligt, mån-tors 8-13, fre ​​8-11

Karlebyområdet:

Mariegatans och Björkhagens rådgivningar stängda i juli 03.07-30.07 (vecka 27-30). Kunderna hänvisas till Storkisbackens och Storbys rådgivningar.

Lochteås rådgivning stäng 19.06-06.08. Kunderna hänvisas till Kelviå rådgivning.

Ullava rådgivning stängd 26.06-06.08 (vecka 26-31). Kunderna hänvisas till Kelviå, Toholampi och Pajala rådgivningar.

Perho ådal:

På Pajala rådgivning kommer verksamheten att vara begränsad under hela sommaren. Halso rådgivning är sommarstängd.

Minskad verksamhet på Perho rådgivning 26.06-23.07 (öppet mån-ons)

Perho rådgivning stängd 24.07-06.08. Kunderna hänvisas till Pajala rådgivning i brådskande ärenden.

Lestijokidalen:

Lestijärvi rådgivning stängd 24.07-20.8 (vecka 30-33). Kunderna hänvisas till Toholampi rådgivning.

Barntillsyn

Barntillsynens tidsbokning är stängd 03.07-07.07.23

Utvecklingspolikliniken och sociala arbetet inom funktionshinderservicen

Utvecklingspolikliniken och sakkunnigtjänster inom specialomsorger

Utvecklingspolikliniken: verksamhet i begränsad omfattning 26.6-13.8.2023 och stängd 17.07-30.07.23

Specialtjänster för barn och ungdomar

Somatiska sjukdomar hos barn och unga

Polikliniken för barnsjukdomar: begränsad bemanning 26.06-31.07.23

Mentalvårdstjänster för barn och ungdomar

Barnpsykiatriska avdelningen 14 stängd 03.07-30.07.23

Terapipolikliniken (barn och ungdomar) stängd 03.07-30.07.23

Psykiatriska poliklinikerna för barn och ungdomar: begränsad bemanning 03.07-30.07.23

Småbarnspsykiatrin stängd 03.07-30.07.23

Ätstörningsenheten Versos dagavdelning stängd 03.07-30.07.23

Versos polikliniska verksamhet stängd 03.07-16.07.23

Mentalvårdstjänster och service vid missbruk

Öppenvården inom vuxenpsykiatrin

Kris- och närservicearbetsgruppen i Karleby: stängd 26.06-30.07.23

Terapiarbetsgruppen i Karleby: stängd 26.06-30.07.23

Arbetsgruppen i Lestijokidalen: stängd 10.07-06.08.23

Arbetsgruppen i Perho ådal stängd 10.07-06.08.23

Service vid missbruk och beroenden

Öppenvårdsrehabiliteringen: inskränkt verksamhet under sommaren och paus i öppenvårdsrehabiliteringen i ådalarna 1-30.7.23

Tillnyktringsvården är stängd från 7.7 kl. 15 till 31.7 kl. 07.15

Socialservice för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering

Socialservice för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering: verksamhet i begränsad omfattning 26.06-13.08.23

Boendetjänsterna och verksamhet som ordnas dagtid inom funktionshinderservicen

Soldalens boendetjänster och verksamhet som ordnas dagtid: Soldalens dagverksamhetsenhet stängd 03.07-28.07.23

Pesäpuu boendetjänster och verksamhet som ordnas dagtid: Lestijokidalens verksamhetscenter stängd 01.07-31.07.23

Aamuruskos boendetjänster och verksamhet som ordnas dagtid: Perho verksamhetscenter är stängd 23.06.23 och 10.07-06.08.23

Pihlajatupas boendetjänster och verksamhet som ordnas dagtid: Työtupa i Halso är stängd 03.07-31.07.23

Verksamhetscentret Kompassi är stängt 03.07-13.08.23 (verksamhet i Asuvas lokaler 03-21.07.23 på grund av renovering)

EKE-tuote och Kaustby verksamhetscenter stängt 03.07-02.08.23

Socialservice för vuxna

Vuxensocialarbete

Vuxensocialarbetets telefontid fungerar i begränsad omfattning 05.06-11.08.23. Telefontiden är kl. 9-12

Mötesplatsen Koivutupa stängd 22.06-08.08.23

Gruppverksamhet med låg tröskel

Frukost för vuxna på Lähetysoppi tar sommarpaus 16.6, dvs. sista frukosten är fredag ​​16.6 8.30-10:00. Frukosten fortsätter i augusti fredagen 4.8.2023.

Kvinnogruppen i Lumikonkorttelis klubbutrymme tar sommarpaus 15.6 dvs. tors 15.6. är sista sammankomsten kl. 14:00-15:30. Kvinnogruppen fortsätter torsdagen 13.7.2023.

Herrgruppen i Lumikonkorttelis klubbutymme har sommarpaus de två sista veckorna i juni, det vill säga vecka 25 och 26, i övrigt träffas gruppen som vanligt.

Administration

Soites administration betjänar till och med 13.8 mån-tors kl. 7.30-14.00.

Ta en titt också på dessa