Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Digitala vårdvägar öppnas för kunden utifrån remiss eller när tid ges för undersökning/operation. Den digitala vårdvägen för diabetes typ 2 öppnas när kunden får diagnosen prediabetes eller diabetes. Även de som har insjuknat i diabetes tidigare har möjlighet att komma åt den digitala vårdvägen genom att meddela Soites medarbetare om sitt intresse för att använda vägen.

På den digitala vårdvägen får kunden information om bland annat sin sjukdom, undersökningar, olika vårdanvisningar och till exempel förberedelse inför undersökning/operation. Via den digitala vårdvägen kan kunden via meddelanden kommunicera med yrkespersonerna som planerar kundens vård och hitta svar på vanliga frågor.

Omapolku-mobilapplikationen finns i smarttelefonens appbutik, vilket gör att kunden smidigare än förr kommer åt den digitala vårdvägen. Applikationen underlättar och snabbar upp användningen av den digitala vårdvägen. Applikationen kan laddas ner från AppStore eller GooglePlay. Mer information om Omapolku-mobilapplikationen

Digitala vårdvägar är ett nytt handlednings- och rådgivningsverktyg och en verksamhetsmodell som kan användas för att vårda kunder jämlikt oavsett var de bor. Följande digitala vårdvägar är redan i bruk i Soite:

  • prostatacancer
  • kranskärlssjukdom
  • bråck
  • koloskopi

Den digitala vårdvägen är inte avsedd för vård i en akut situation, utan vägarna används för kundrådgivning, handledning, undersökning/operationsförberedelse och uppföljning.

Ibruktagandet av Hälsobyn är en del av Soite 2.1-projekthelheten. Det stegvisa införandet av digitala behandlingsvägar stödjer integrationen mellan primärhälsovården och specialsjukvården. Du kan läsa mer om Hälsobyn på www.terveyskyla.fi/sv

Ta en titt också på dessa