Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Gruppen träffas fem gånger varannan onsdag i centralsjukhusets medicinska bibliotek (e-flygeln, våning 0) klockan 15-17 med början 13.9.

I programmet ingår föredrag av rehabiliteringsinstruktörer, en ergoterapeut, en barnneurolog och en studiehandledare samt en diskussion.

Program

  • 13.9 Information om autismspektrumet / rehabiliteringshandledare
  • 27.9 Interaktion / rehabiliteringshandledare
  • 11.10 Aktivitetshandledning / ergoterapeut + samtal / barnneurologins överläkare
  • 25.10 Interaktion / psykolog
  • 8.11 Skolans stödåtgärder och fortsatta studier / Luovis studierådgivare


Ytterligare information och anmälningar: rehabiliteringshandledare Heidi Kuikka, tfn 040 804 3527.

Ta en titt också på dessa