Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Undersökning av felet pågår och målet är att åtgärda det snarast möjligt. Vi beklagar olägenheten som felet medför.