Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

YTA-dagarna, som samlar ordförande och ledamöter ur välfärdsområdesstyrelser och -råd samt ledande tjänstemän, har särskilt fokuserat på att fördjupa samarbetet i det norra området. Dagarnas teman var t.ex. att balansera ekonomin i välfärdsområdena, utveckla ett regionalt samarbetsavtal och underteckna ett gemensamt aktieägaravtal för Tervia Logistiikka Oy.

”Samarbetet i norr har kommit klart längre än i allmänhet i välfärdsområden. Vi ser både behoven och möjligheterna att ytterligare bygga ett gemensamt partnerskap. I praktiken innebär det att utöka den redan fungerande gemensamma kompetensresursen, till exempel för logistik- och upphandlingsuppgifter, säger Anne Lukkari, ordförande i Kajanalands välfärdsområdesfullmäktige.

“Diskussion är viktigt, men att omsätta det i handling är ännu viktigare. Välfärdsområdena är i en utmanande situation, men vi måste i första hand ta hand om vår egen förmåga att organisera tjänster. Dessutom måste, utöver social- och hälsovården, alla förberedelser ta hänsyn till att trygga räddningsverkets verksamhet”, framhåller Lukkari.

Tervia Logistiikas aktieägaravtal undertecknades

Tervia osuuskunta är en kooperativ koncern grundad av Norra Österbottens, Lapplands, Kajanaland och Mellersta Österbottens välfärdsområden, som omfattar Tervia Osaajat Oy, grundat 2020, och det nya Tervia Logistiikka Oy, vars stiftelse- och aktieägardokument undertecknades i Kajanaland under YTA-dagarna.

”Tervia är ett verktyg för praktiskt samarbete för de norra välfärdsområdena. Genom den kan social- och hälsovårdspersonal skaffas och till exempel viktiga stödtjänster produceras. I gemensamma bolag konkurrerar vi inte med varandra, utan delar resurser för allas bästa, säger Erja Jaatinen, vd för Tervia Osuuskunna.

Tervia Osaajat Oy är inriktat på att dela med sig av medicinsk expertis och man strävar efter att utöka verksamheten till även andra yrkesgrupper inom social- och hälsovården. Tervia Logistiikka Oy omfattar logistik-, transport- och inköpstjänster. I den första fasen kommer bolaget att producera bland annat lagstadgade reseförmedlingstjänster som stödjer rörligheten, konkurrensutsättning på transporter och upphandlingar i samarbetsområdet Norra Finland.

Ta en titt också på dessa