Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I sakkunnigbedömningarna undersöker THL befolkningen och servicebehovet, uppbyggnaden av verksamheten i välfärdsområdet, tillgången till yrkeskunnig personal och social- och hälsovårdens utgifter, finansiering och investeringar. Den innehållsliga tyngdpunkten i sakkunnigbedömningen hösten 2023 är välfärdsområdenas strategiska mål, likvärdig tillgång till service, personalens tillräcklighet och åtgärder som främjar kontroll över ekonomin.

I slutledningarna i rapporten konstaterar THL att sättet på vilket social- och hälsovården ordnades under samkommunen Soites tid har fortsatt smidigt också i välfärdsområdet.

Ta en titt också på dessa