Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Vaccinet mot pneumokocker skyddar mot allvarliga sjukdomsformer förorsakade av pneumokockbakterier som till exempel hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Det skyddar också mot lunginflammation och mellanöreinflammation förorsakad av pneumokocker.

De följande har rätt till ett avgiftsfritt pneumokockvaccin:

  • personer mellan 65 och 84 år som lider av astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom
  • under 75 år gamla personer som har en svår njursjukdom
  • under 75 år gamla personer som har svår immunbrist
  • personer som genomgått stamcellstransplantation
  • under fem år gamla barn

Äldre personer och personer som hör till en riskgrupp bör boka tid för pneumokockvaccination via sin egen hälsostation. Det lönar sig att höra sig för om pneumokockvacciner följande gång efter mitten av januari.

Den behandlande enheten ger närmare instruktioner om vaccinationer för personer som har genomgått stamcellstransplantation.

Under fem år gamla barn vaccineras på rådgivning. Barns vaccineringar genomförs på rådgivningar i enlighet med den normala tidtabellen för vaccinationsprogrammet.

Ta en titt också på dessa