Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soites samjour är öppen dygnet runt 24/7. Ring först Soites jourhjälpsnummer 116 117. Vardagar kl. 08-16 kontakta hälsovårdscentralen i ditt eget område, men vänligen beakta de avvikande öppettiderna.

En jourhavande psykiatrisk sjukskötare har jour dygnet runt. Ring: 040 652 4642.

Soites barnakut har öppet dygnet runt 24/7. Ring först barnakutens nummer 06 826 4444.

Tandvärksjouren är öppen mån-fre kl. 16-21, lör-sön kl. 8-21. Ring: 06 828 7450.

Soites socialjour har jour dygnet runt 24/7. Ring: 06 826 3002.

Seri-stödcentret för personer som utsatts för sexuellt våld. Öppet dygnet runt 24/7. Ring: 06 826 4344.

I DigiSoite uträttar du många ärenden som är relaterade till välfärd och hälsa behändigt på webben. I DigiSoite finns alla digitala tjänster som Soite har i bruk och de riksomfattande tjänsterna inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet.

Hälso- och sjukvårdstjänster

Mottagningstjänster

Mottagningsverksamheten i Karleby

Mottagningen i Björkhagen stängd 25-31.12.23. Kontakta vid behov huvudhälsostationen i Karleby.

Mottagningen i Lochteå stängd 18-31.12.23. Kontakta vid behov mottagningen i Kelviå.

Mottagningen i Ullava stängd 25.12.23-7.1.24. Kontakta vid behov mottagningen i Kelviå.

Mottagningsverksamheten i Lestijokidalen och i Perho ådal

Mottagningen i Lestijärvi stängd 25-31.12.23. Kontakta vid behov mottagningen i Kannus.

Mottagningen i Halso stängd 18.12.23-7.1.24. Kontakta vid behov mottagningen i Dunkars.

Mottagningen i Perho öppen vecka 52/2023 ons 27.12 kl. 8 -14 och stängd 28-29.12.23. Vecka 1/2024 öppen tis-fre kl. 8-14.

Munhälsovården

Munhälsovårdens specialsjukvårdsenhet stängd 27-29.12.23

Kelviå tandklinik stängd 25-31.12.23

Jour- och sjukvårdstjänster

Radiologi

Röntgen: delvis begränsad verksamhet 18-31.12.23

Kannus röntgen stängd 21-26.12.23

Dunkars röntgen stängd 23-26.12.23

Somatiken

Kirurgiska polikliniken, polikliniken för cancersjukdomar och hematologiska polikliniken är stängda 22.12.23

Avdelning 10 stängd 11.12.23-2.1.24. Kirurgiska patienterna vårdas på avdelning 7.

Anestesi och operationsverksamhet: begränsad verksamhet 18-31.12.23

Inremedicinska polikliniken och polikliniken för lungsjukdomar stängs 21.12.23 undantagsvis kl. 14.30

Inremedicinska polikliniken och polikliniken för lungsjukdomar stängd 22-27.12.23

Hjärtpolikliniken stängd 22-29.12.23

Hälsocentralens kardiologiska enhet stängd 22.12.23-3.1.24

Polikliniken för hudsjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar och ögonsjukdomar

Polikliniken för hudsjukdomar stängd 7-8.12.23 och 27.12.23-1.1.24

Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar stängd 21.12.23-1.1.24

Ögonenheten stängd 27.12.23-1.1.24

Serviceområdet för rehabilitering och neurologi

Fysiatriska polikliniken: verksamhet i begränsad omfattning 22-31.12.23

Neurologiska polikliniken: verksamhet i begränsad omfattning 7-8.12.23 och 25-31.12.23

Kannus rehabilitering stängd 25-27.12.23

Karleby rehabilitering stängd 25-31.12.23

Toholampi rehabilitering stängd 25-31.12.23

Dunkars rehabilitering: verksamhet i begränsad omfattning 25-31.12.23

Social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning

Social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning (även chatt-tjänsten) stängd 25.12.23-1.1.24

Social- och patientombudsmannen

Social- och patientombudsmannen är inte tillgänglig 27-29.12.23. Ny telefontid från och med 2.1.24 mån-tors kl. 9-13.

Familjernas tjänster

Familjecentertjänster

Servicehandledning för barnfamiljer

Hjälp-knappen är stängd 22.12.23-2.1.24 (digital kontaktkanal med låg tröskel inom servicehandledningen för barnfamiljer)

Barnskyddet

Reelinki-teamet inom barnskyddets eftervård: byrån stängd 25-31.12.23

Elevvård

Elevvården stängd 25.12.23-7.1.24

Utvecklingspolikliniken och sociala arbetet inom funktionshinderservicen

Utvecklingspolikliniken och sakkunnigtjänster inom specialomsorger

Utvecklingspolikliniken stängd 22.12.23-1.1.24

Specialtjänster för barn och ungdomar

Småbarnspsykiatrin stängd 22.12.23-1.1.24

Barnpsykiatriska polikliniken stängd 22.12.23-1.1.24

Polikliniken för barn för och ungdomar stängd 22.12.23.-1.1.24

Ungdomspsykiatriska polikliniken stängd 22.12.23-1.1.24

Verso stängd 22.12.23-1.1.24

Barnpsykiatriska avdelningen stängd 22.12.23.-2.1.24

Mentalvårdstjänster och service vid missbruk

Avdelningsvården inom vuxenpsykiatrin

Avdelning 15C stängd 22.12 kl. 15 – 27.12.23 kl. 8

Öppenvården inom vuxenpsykiatrin

Arbetsgruppen i Perho ådal stängd 22.12.23-1.1.24

Service vid missbruk och beroenden

Service vid missbruk och beroenden i ådalarna stängd 22.12.23-4.1.24

Hälsorådgivningspunkten Vaihtari undantagsvis öppen 2.1.24

Boendetjänster och verksamhet som ordnas dagtid inom funktionshinderservicen

Verksamhetscentret Kompassi är stängt 6.12.23 och 23.12.23-1.1.24

Verksamhetscentret i Perho stängt 23.12.23-7.1.24

Socialservice för vuxna

Vuxensocialarbete

Mötesplatsen Koivutupa stängd 22.12.23-8.1.24

Vuxensocialarbetets gruppverksamhet med låg tröskel

Frukosten för vuxna, kvinnogruppen och Virtapiiri är på paus från och med vecka 51/2023. Grupperna fortsätter i januari 2024.

Ta en titt också på dessa