Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Renoveringen av Soites samjour orsakar bullerstörning i jourens lokaler från och med mån 15.1.2024. Vi beklagar!

Kom ihåg att alltid först ringa jourhjälpsnumret 116 117 innan du söker dig till samjouren.

Ta en titt också på dessa