Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Andra årets studerande inom välfärdsteknologi vid Mellersta Österbottens yrkesinstitut erbjuder invånare avgiftsfri digihandledning under sin arbetspraktik vid digitala servicepunkter. Digihandledning ges bland annat i följande frågor:

 • datasäkerhet
 • mobila enheter och användningen av dem
 • datorproblem
 • anslutningsärenden
 • köp av ny apparat osv.

Man kan ta med sig sin egen apparat till en digital servicepunkt. Studerande ordnar också temadagar vid digitala servicepunkter. Nedan finns mer information om dessa.

Studerande nås vid digitala servicepunkter som följer:

 • Digitala servicepunkten i Halso: Temadag 14.3 kl. 9-14
 • Digitala servicepunkten i Björkhagen i Karleby:
  • I januari: 22.1, 24.1, 29.1 kl. 9.30-14.30 samt temadag 31.1 kl. 9.30-14.30: Datasäkerhet
  • I februari: 5.2, 7.2, 12.2, 20.2, 22.2 kl. 9.30-14.30 samt temadag 13.2 kl. 9.30-14.30: Sociala medier och källkritik
  • I mars: 4.3, 7.3, 11.3 kl. 9.30-14.30 samt temadag 12.3 kl. 9.30-14.30: Råd i fråga om val och bruk av apparat samt i anslutningsärenden.

De digitala servicepunkterna kan också användas självständigt

De digitala servicepunkterna kan också användas självständigt, avgiftsfritt och utan tidsbokning under öppettiderna.

Vid de digitala servicepunkterna har invånarna i bruk de datorer och teleförbindelser som behövs samt stödmaterial för att kunna uträtta ärenden på nätet. De digitala servicepunkterna lämpar sig för all slags uträttande av ärenden på webben, som till exempel webbtjänster som DigiSoite, kommunen, FPA eller banker erbjuder. De digitala servicepunkterna kan utöver digitalt uträttande av ärenden också utnyttjas för utveckling av den egna digitala kompetensen med hjälp av digitalt stödmaterial.

Bekanta dig närmare med tjänsterna som de digitala servicepunkterna i området erbjuder:

Digistöd erbjuds också av eSeniorerna

Visste du att eSeniorerna erbjuder digistöd för äldre i Halso, Kannus, Kaustby, Karleby, Kelviå, Lestijärvi, Lochteå, Perho, Toholampi, Ullava och Vetil.

Kamrathandledarna erbjuder digistöd i fråga om användning av mobiltelefoner, e-post, olika sociala medier och Soites digitala tjänster.

Mer information om verksamheten och tidtabeller:

Grundandet av digitala servicepunkter är den del av delprojektet Asukkaiden digituki ja ennaltaehkäisy (Digistöd för invånarna och förebyggande verksamhet) inom Mellersta Österbottens projekt Hållbar tillväxt. Målet med delprojektet är att bygga upp och ta i bruk verksamhetsmodellen Greppa det digitala! Till verksamhetsmodellen hör att erbjuda invånarna i området digistöd vid digitala servicepunkter som lämpar sig för verksamheten.

Ta en titt också på dessa