Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soites samjour har öppet dygnet runt 24/7. Ring först Soites jourhjälpsnummer 116 117. Vardagar kl. 08-16 kontakta hälsovårdscentralen i ditt eget område, men vänligen beakta de avvikande öppettiderna.

En jourhavande psykiatrisk sjukskötare har jour dygnet runt. Ring: 040 652 4842

Soites barnakut har öppet dygnet runt 24/7. Ring först barnakutens nummer 06 826 4444.

Tandvärksjouren har öppet mån-fre kl. 16-21, lör-sön kl. 8-21. Ring: 06 828 7450.

Soites socialjour har jour dygnet runt 24/7. Ring: 06 826 3002.

Seri-stödcentret för personer som har utsatts för sexuellt våld. Öppet dygnet runt 24/7. Ring: 06 826 4344.

I DigiSoite sköter du många ärenden som är relaterade till välfärd och hälsa behändigt på nätet. I DigiSoite finns de digitala tjänster som Soite har i bruk samt de riksomfattande digitala tjänsterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet.

Hälso- och sjukvårdstjänster

Mottagningstjänster

Mottagningsverksamheten i Karleby

Mottagningen i Lochteå stängd 26.2-1.3.24

Mottagningen i Ullava stängd 26.2-1.3.24

Mottagningsverksamheten i Lestijokidalen och i Perho ådal

Mottagningen i Toholampi stängd 1.3.24

Mottagning i Lestijärvi stängd 26.2-1.3.24

Mottagningen i Halso stängd 26.2-1.3.24

Mottagningen i Perho stängd 29.2-1.3.24

Munhälsovården

Tandkliniken i Lestijärvi stängd 26.2-3.3.24

Somatiken

Anestesi- och operationsverksamhet: verksamhet i begränsad omfattning 26.2-3.3.24 (4 salar i bruk) och Herko (hem från uppvakningen) stängd 26.2-3.3.24

Polikliniken för hudsjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar och ögonsjukdomar

Ögonenheten stängd 1.3.24

Familjernas tjänster

Utvecklingspolikliniken och sociala arbetet inom funktionshinderservicen

Utvecklingspolikliniken och sakkunnigtjänster inom specialomsorger

Utvecklingspolikliniken har verksamhet i begränsad omfattning 26.2-3.3.24

Boendetjänster och verksamhet som ordnas dagtid inom funktionshinderservicen

Verksamhetscentret Kompassi är stängt 26.2-3.3.24

EKE-tuote och verksamhetscentret i Kaustby stängda 26.2-3.3.24

Verksamhetscentret i Lestijokidalen stängt 26.2-3.3.24

Ta en titt också på dessa