Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soites välfärdsområdesfullmäktige samlades onsdag 28.2.2024 till ett informationsmöte vid vilket fullmäktigeledamöterna fick en redogörelse för Soites situation.

Soites välfärdsområdesfullmäktige vill enhälligt rikta blicken mot framtiden. Fullmäktige och alla politiska grupperna i den stöder hela personalen i Soite och tackar dem för ett värdefullt arbete.

Chefsöverläkare Katja Virta fungerar som ställföreträdande välfärdsområdesdirektör i enlighet med förvaltningsstadgan. Rekryteringen av välfärdsområdesdirektören fortskrider under våren.

 
Asko Syrjälä, ordförande (C)
Pasi Kanniainen (C)
Kristiina Teerikangas (SDP)
Timo Sillanpää, (Sannf)
Pekka Kauppi (Saml)
Mats Brandt (SFP)
Hanna-Lea Ahlskog (KD)
Laura-Maria Sahlgren (Gröna)
Pia-Leinonen (V)
Linda Hagström (VL)

Ta en titt också på dessa