Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Klubben vänder sig i första hand till familjer vars barn inte kan delta i andra sommarklubbsaktiviteter på grund av sin intellektuella funktionsnedsättning, och som behöver en sommarklubb för att föräldrarna ska kunna arbeta.

I sommarklubben gör man roliga saker, såsom utomhusaktiviteter, motion, musik, pyssel, handledda smågruppsaktiviteter och avslappnad samvaro. Individuella kommunikationsmetoder som stödjer tal beaktas i klubben. Klubbens assistenter vägleder och stöttar klubbdeltagarna. Klubben erbjuder lunch och mellanmål.

Sommarklubben är avgiftsfri. Familjer har rätt att ansöka om kilometerersättning när de själva transporterar sitt barn till sommarklubben.

Man söker till klubben med en elektronisk ansökan och ansökan är öppen från 6-20.3.2024 på länken nedan:

https://link.webropolsurveys.com/S/B1F1D7AAF452637E

Ansökningar behandlas på funktionshinderservicebyrån. Behovet av tjänsten bedöms och ett särskilt specialomsorgsbeslut fattas om tjänsten. Anmälan är bindande.

Om ditt barn inte har ett tidigare klientskap inom funktionshinderservicen ber vi dig att skicka in ett läkarintyg som inte är äldre än 6 månader som bilaga till sommarklubbsansökan (per post till adressen Soite / Funktionshinderservicebyrån, Mariegatan 16–20, 67200 Karleby).

Ytterligare information

Frågor angående ansökan till sommarklubben
Funktionshinderservicebyrån, tfn 040 804 2122 (mån-fre kl. 9–12)

Frågor angående sommarklubbens innehåll
socialhandledare för småbarnspedagogik Tiia Savela, tfn 040 804 3668

Ta en titt också på dessa