Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I Soite har man utarbetat programmet Soite 2030, i vilket man preciserar hur riktlinjerna i välfärdsområdesstrategin, social- och hälsovårdsstrategin och räddningstjänsternas servicenivåbeslut genomförs i vardagen. Soite 2030-programmet medför förändringar i Soites servicestruktur.

De första hörandetillfällena relaterade till Soite 2030-programmet för invånare och intressegrupper kommer att ordnas i Perho och Halso enligt följande:

Varmt välkommen!

Ta en titt också på dessa