Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Evenemanget arrangeras av den sociala sektorns kompetenscenter SONet BOTNIA i samarbete med Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite. SONet BOTNIA är en nätverksorganisation, som upprätthålls av Södra Österbottens välfärdsområde, Mellersta Österbottens välfärdsrområde och Österbottens välfärdsområde.

Evenemangets samarbetsparter är yrkeshögskolan Centria, Jyväskylä universitets universitetscenter Chydenius i Karleby, och Karleby stad.

Program

Seminariet äger rum i Karleby stadshus (Salutorget 5, 67100 Karleby), om inte annat anges i programmet. Observera att en del av seminarierna är tvåspråkiga och att det är möjligt att delta i en del av seminarierna på distans.

Plats: Karleby stadshus, Karlebysalen (Salutorget 5, 67100 Karleby)

9.00-10.00 Anmälan och morgonkaffe

10.00-10.10 Välkomsthälsning och dagens program
utvecklingschef Tuija Tuorila, sociala sektorns kompetenscenter SONet BOTNIA

10.10-10.20 Öppningsord
socialdirektör Tarja Oikarinen-Nybacka, Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite

10.20-11.20 Aikuissosiaalityö uudistuvassa toimintaympäristössä (Vuxensocialarbete i en föränderlig verksamhetsmiljö)
dr i samhällsvet., arbetslivsprofessor Minna Kivipelto, Jyväskylä universitet

11.20-12.10 Aikuissosiaalityön kehittävät askeleet (Vuxensocialarbetets utvecklingssteg)
Panelsamtal med kundens, medarbetarens, organisationens, ledningens och beslutsfattarens perspektiv

12.10-13.15 Lunch

13:15-13:25 Musik

13.25-14.05 Sosiaalihuollon porrastus palvelurakenteiden uudistuksessa (Indelning av socialvården i steg i samband med reformen av servicestrukturerna)
utredningspersoner magister i samhällsvet. Marja Heikkilä och magister i samhällsvet. Pirjo Marjamäki

14.05-14.50 Sosiaalihuollon priorisointi (Prioritering av socialvården)
universitetslektor Petteri Niemi, fakulteten för samhällsvetenskap och filosofi, Jyväskylä universitet och licentiat i samhällsvet., specialsocialarbetare Riikka Niemi, barnskyddets öppenvård, Mellersta Finlands välfärdsområde

14:50-15:15 Eftermiddagskaffe

Underseminarierna anordnas kl 15:15-17:00.

A) Rakenteellisen sosiaalityön tarve, mahdollisuudet ja rajoitukset / Strukturellt socialarbete – behov, möjligheter och begränsningar (tvåspråkig workshop, även fjärranslutning)
professor Helena Kroll-Blomberg, Helsingfors universitet, doktorand Sanni Lindroos, Helsingfors universitet

B) Taloussosiaalityön toimijuuden ulottuvuudet (Dimensioner för det ekonomiska socialarbetets funktionalitet)
universitetslektor i socialarbete Sirpa Karjalainen, Jyväskylä universitet, Karleby universitetscenter Chydenius, ledande socialarbetare Carita Kupila, Mellersta Österbottens välfärdsområde, utvecklare-socialhandledare Maria Aintila, Mellersta Österbottens välfärdsområde, socialarbetare, doktorand Hanna Gurung, Mellersta Österbotten välfärdsområde, Jyväskylä universitet

C) Osallisuuden edistäminen nuorten aikuisten parissa tehtävässä asiakastyössä (Främjande av deltagande i klientarbete med unga vuxna)
Magister i i samhällsvet., juniorforskare Crista Juutinen, NuoriSO-projektets forskargrupp, Lapplands universitet
dr. i samhällsvet., seniorforskare Sanni Tiitinen, NuoriSO-projektets forskargrupp, Jyväskyläs yrkeshögskola Jyväskylän ammattikorkeakoulu

D) Ajankohtaista aikuissosiaalityön tutkimuksesta (Aktuellt om forskning kring vuxensocialarbete, även via fjärranslutning)

 • Työvoimapoliittisten toimenpiteiden hallitsemattomat keskeytykset ja niiden seuraukset (Okontrollerade avbrott till följd av arbetskraftspolitiska åtgärder och följderna av dessa)
  dr. i samhällsvet., universitetslärare Sami Ylistö, Jyväskylä universitet
 • Asteittain vankilasta vapautuvien asema muuttuvassa sote-ympäristössä: Vankeusrangaistusta suorittavien näkökulmia verkostoyhteistyöstä Ställningen för dem som stegvist frisläpps från fängelse i en föränderlig social- och hälsovårdsmiljö: Synpunkter på nätverkssamarbetet från de som avtjänar ett fängelsestraff
  magister i samhällsvet., doktorand Rosa Karjalainen, Tammerfors universitet och dr. i samhällsvet., forskare inom AISAPA-projektet Lasse Rautniemi, Pikassos oy
 • Saavutettava aikuissosiaalityö maahan muuttaneiden oikeuksien turvaajana (Tillgängligt vuxensocialarbete som betryggare av invandrares rättigheter)
  magister i samhällsvet. Henna Sapir, Tammerfors universitet och dr. i samhällsvet. Kati Turtiainen, Jyväskylä universitet

E) Yhteisösosiaalityön määritelmä, käytännöt ja tulevaisuus Suomessa (Definition av, förfaranden och framtid för samhällsinriktat socialt arbete i Finland)
magister i samhällsvet., utvecklingschef Minka Leino-Holm och magister i samhällsvet., utvecklingschef Anna Pekkarinen, Pikassos Oy

F) Tutustumiskohteena Mello ry:n nuorille tuottamiin sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin Kokkolassa (Lär känna socialrehabiliteringstjänsterna som Mello ry tillhandahåller för unga i Karleby), på Fabriksgatan 47, Karleby

 • Kulmis och Nuorten Kulmis, mötesplatsverksamhet med låg tröskel för 16-35 åringar
 • Nuorten Kipinä, gruppbaserad startcoachning, (arbetsverksamhet och individuell coachning för under 29-åringar)
 • De som deltar i besöket bjuds på eftermiddagskaffe

Kvällsevenemanget hålls på Original Sokos Hotel Kaarles restaurang Vastaranta (Salutorget 4, 67100 Karleby) från kl. 18.30.

För musiken ansvarar Juho Kinaret, Arto Louhela, Mika Juola och Aleksi Itkonen.

Meny

 • Grön groddsallad, sockersyltad rödlök, dillsquash, senapssill, löksill
  tomat-mozzarellasallad, marinerad broccoli och blomkål, marinerad svamp, fänkåls-gurksallad, oliver, pickles, nötter, bröd, smör och färskost
 • Örtbroiler, timjan-rödvinssås ELLER varma halloumi-rödbetsbiffar och cashewcreme, rostade grönsaker, örtklyftpotatis
 • kaffe/te och choklad

Vid anmälan väljer deltagaren huvudrättsalternativet i förväg. Specialkost ska meddelas separat vid anmälan.

Programmet avslutas kl 22.00.

8.30-8.35 God morgon!
8.35-9.30 Ajankohtaista päihde- ja mielenterveyslainsäädännön uudistamisesta (Aktuellt om reformen av missbruks- och mentalvårdslagstiftningen)
utvecklingschef Minna Kesänen, Institutet för hälsa och välfärd

9.30-10.20 Sosiaalihuollon palvelut päihderiippuvaisen nuoren aikuisen näkökulmasta (Socialvård ur en rusmedelsberoende ung vuxens synvinkel)
utvecklarsakkunnig, dialogisk handledningsutbildare, arbetsledare Amira Bushnaief, Hoivatie Oy

10.20-10.50 Kaffepaus
10.50-11.30 Hyvinvointialueiden työllistymistä ja työkykyä tukevat sosiaali- ja terveyspalvelut 2024 (Social- och hälsovård som stödjer sysselsättning och arbetsförmåga i välfärdsområdena 2024)
specialexpert Ellen Vogt, Välfärdsområdesbolaget Hyvil Oy

11:30-12:15 Improvisationsteater: V:llä jatkettu- improvisationsgruppen, vid Ykspihlaja Työväen Näyttämö

12:15-13:30 Lunch

13.30-14.30 Innovatiiviset potentiaalit aikuissosiaalityössä – katsaus menneeseen ja tulevaan (Innovativa potentialer i vuxensocialarbete – en överblick över dåtid och framtid)
professor Aila-Leena Matthies, Jyväskylä universitet, Karleby universitetscenter Chydenius

14:30-15:00 Avslutningsord och presentation av arrangörerna för följande vuxensocailarbetesdagar
serviceenhetsdirektör Arto Rautajoki, socialsektorns kompetenscenter SONet BOTNIA

Anmälan

Early bird-priserna är i kraft fram till 4.4.2024.

Deltagande på plats

Deltagande på plats 2 dagar

Fram till 4.4.2024 230 € + moms
5.4-30.4.2024 270 € + moms

Deltagande på plats 1 dag

Fram till 4.4.2024 150 € + moms
5.4-30.4.2024 170 € + moms

I deltagande på plats ingår:

Alla talturer och underseminarier som ingår i huvudseminariet, lunch- och kaffeserveringar som ingår i programmet, visningar av utställningarna och i tillämpliga delar elektroniskt föreläsningsmaterial efter evenemanget. Inspelningar delas inte i efterhand. Specialkost ska meddelas separat vid anmälan.

Deltagande på distans

Distansdeltagare 2 dagar

Fram till 4.4.2024 160 € + moms
5.4-30.4.2024 200 € + moms

Distansdeltagae 1 dag

Fram till 4.4.2024 90 € + moms
5.4-30.4.2024 110 € + moms

I deltagande på distans ingår:

Alla talturer från huvudseminariet och två strömmade delseminarier, varav man kan delta endast i ett. Dessutom elektroniskt föreläsningsmaterial efter evenemanget i tillämpliga delar. Inspelningar delas inte i efterhand.

Kvällsevenemanget

Deltagaravgift 50 € + moms. I kvällsevenemanget ingår en välkomstdrink, middag och program.

Utställare

Vi erbjuder 20 platser för utställare i mån av tillgång. I utställningsutrymmet ingår ett bord (182 x 74 cm) och vid behov el. Om du behöver el, vänligen meddela oss vid bokning. För mer information, kontakta Heidi Kainu (heidi.kainu@soite.fi).

Priset för en utställningsplats är 40 € + moms / plats.

Anmälan avslutas 30.4 kl.12. Vid betalning med faktura tillkommer ett faktureringstillägg på 15 € på bokningspriset.

Anmäl dig via länken nedan:

https://link.webropolsurveys.com/EP/43D378373277113B

Reservera en utställningsplats via länken nedan:

https://link.webropolsurveys.com/EP/2FE91BB72F3C67B6

Det är möjligt att avboka deltagande efter anmälan per e-post tuija.tuorila@soite.fi och heidi.kainu@soite.fi. Om avbokning görs senast 3.4.2024, återbetalas deltagaravgiften. Om avbokningen sker 4-22.4.2024 debiteras 50 % av deltagaravgiften som avbokningskostnad. Om avbokningen sker efter 22.4.2024 återbetalas inte deltagaravgiften.

Ifall avbokning inte görs, faktureras hela deltagaravgiften.

Överlåtelse av deltaganderättigheten

Rätten att delta är personlig och får inte delas eller överlåtas till annan person utan tillstånd. Om deltagaren är förhindrad att delta i evenemanget kan den betalda deltagarrätten överlåtas till annan person inom samma organisation. Arrangören ska underrättas om bytet av person via e-post: tuija.tuorila@soite.fi.

För flyttning av deltagarrättigheten tas det ut en hanteringsavgift på 15,00 €.

Force majour-situationer

Om evenemanget måste skjutas upp på grund av myndighets anvisningar eller förordning flyttas anmälan till en ny tid. Om evenemanget måste ställas in helt på grund av anvisningar eller förordning från myndighet, anses detta vara en force majeure-situation, i vilket fall anmälningsavgiften återbetalas till betalaren.

Evenemangets arrangör förbehåller sig rätten till ändringar i programmet och evenemangets arrangemang.

Original Sokos Hotel Kaarle

Rum i standardklass

 • Enkelrum                      152 € / dygn
 • Dubbelrum                    172 € / dygn

Rum i superiorklass

 • Enkelrum 167 € / dygn
 • Dubbelrum 187 € / vrk

Rummen kan reserveras med de ovan angivna priserna med bokningskoden BAIKSOS24, genom att ringa in bokningarna direkt till hotellet +358 20 780 8900 eller per e-post: kaarle.kokkola@sokoshotels.fi. Ange i bokningens ämnesrad ”Aikuissosiaalityön päivät 2024”.

Vi rekommenderar att du bokar boende snabbt, eftersom 50 % av det boende som tilldelats för evenemanget kommer att öppnas för allmän försäljning 25.3.2024 och 25 % den 8.4.2024. Efter 29.4.2024 släpps resterande rum för allmän försäljning och kan bokas i mån av tillgång till den dagens pris.

Hotel Seurahuone

 • Enkelrum 104 € / dygn
 • Dubbelrum 114 € / dygn

Priserna gäller när bokningen görs direkt via hotellet antingen per e-post myynti@seurahuone.com eller per telefon +358 40 508 9540. Koden “Aikuissosiaalityö2024” ska anges vid bokning.

Rumspriserna är i kraft i mån av tillgång. Vi rekommenderar att du bokar boende så snart som möjligt.

Andra övernattningsställen

Karleby är en kompakt stad. Järnvägsstationen ligger mindre än en kilometer från Karleby stadshus. Sokos Hotel Kaarle och Hotel Seurahuone ligger bara ett stenkast från Karleby stadshus.

Avstånd

Karleby – Helsingfors 500 km
Karleby – Tammerfors 310 km
Karleby – Jyväskylä 240 km
Karleby – Uleåborg 200 km
Karleby – Rovaniemi 420 km
Karleby – Kuopio 315 km

Kontaktuppgifter

Kompetenscentret för socialsektorn i Österbottens landskap SONet BOTNIA/
Södra Österbottens välfärdsområde
FO-nummer: 3221323-8
Hanneksenrinne 7, 60220 Seinäjoki

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite
FO-nummer: 3221325-4
Mariaegatan 16-20, 67200 Kokkola

Ytterligare information om nationella dagarna för vuxensocialarbete ger Tuija Tuorila (tuija.tuorila@soite.fi) och Heidi Kainu (heidi.kainu@soite.fi).

Välkomna! Vi träffas i Karleby i maj!

Ta en titt också på dessa