Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I DigiSoite sköter du många ärenden som är relatarede till välfärd och hälsa behändigt på nätet. I DigiSoite finns de digitala tjänster som Soite har i bruk samt de riksomfattande digitala tjänsterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet.

Soites samjour har öppet dygnet runt 24/7. Ring först Soites jourhjälpsnummer 116 117. Vardagar kl. 08-16 kontakta hälsovårdscentralen i ditt eget område, men beakta vänligen de avvikande öppettiderna.

En jourhavande psykiatrisk sjukskötare har jour dygnet runt. Ring: 040 652 4842

Soites barnakut har öppet dygnet runt 24/7. Ring först barnakutens nummer 06 826 4444.

Tandvärksjouren har öppet mån-fre kl. 16-21, lör-sön kl. 8-21. Ring: 06 828 7450.

Soites socialjour har jour dygnet runt 24/7. Ring: 06 826 3002.

Seri-stödcentret för personer som har utsatts för sexuellt våld. Öppet dygnet runt 24/7. Ring: 06 826 4344.

Hälso- och sjukvårdstjänster

Mottagningstjänster

Mottagningsverksamheten i Karleby

Mottagningen i Björkhagen stängd 25-28.3.24. Kontakta vid behov huvudhälsostationen i Karleby.

Mottagningen i Lochteå stängd 25-28.3.24. Kontakta vid behov mottagningen i Kelviå.

Mottagningen i Ullava stängd 25-28.3.24. Kontakta vid behov mottagningen i Kelviå.

Mottagningsverksamheten i Lestijokidalen och i Perho ådal

Mottagningen i Lestijärvi stängd 25-28.3.24. Kontakta vid behov mottagningen i Toholampi eller Kannus.

Mottagningen i Halso stängd 25.3-7.4.24. Kontakta vid behov mottagningen i Dunkars.

Somatiken

Kirurgi och onkologi

Kirurgiska polikliniken, polikliniken för cancersjukdomar och hematologiska polikliniken är stängda 28.3-1.4.24

Inre medicin

Inremedicinska polikliniken stängs tors 28.3 redan kl. 14

Polikliniken för hudsjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar och ögonsjukdomar

Polikliniken för hudsjukdomar stängd 2-5.4.24

Serviceområdet för rehabilitering och neurologi

Toholampi rehabilitering stängd 2-5.4.24

Vård och omsorg

Allmänmedicinska sjukhustjänster och geriatri

Antalet patientplatser på allmänmedicinska avdelningen 1 minskas från 23 till 20 25.3-14.4.24

Familjernas tjänster

Mentalvårdstjänster och service vid missbruk

Avdelningsvården inom vuxenpsykiatrin

Psykiatriska avdelning 15 C stängd 28.3.24 kl. 15 – 2.4.24 kl. 7.00

Enheten för tillnyktrings- och avvänjningsvård

Enheten för avvänjningsvård stängd 28.3.24 från kl. 12. Det tas nya avvänjningspatienter från och med 2.4.24 till avdelning 15 C.

Ta en titt också på dessa