Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I DigiSoite sköter du många ärenden som är relaterade till välfärd och hälsa behändigt på nätet. I DigiSoite finns de digitala tjänster som Soite har i bruk samt de riksomfattande digitala tjänsterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet.

Soites samjour har öppet dygnet runt 24/7. Ring först Soites jourhjälpsnummer 116 117. Vardagar kl. 08-16 kontakta hälsovårdscentralen i ditt eget område, men beakta vänligen de avvikande öppettiderna.

En jourhavande psykiatrisk sjukskötare har jour dygnet runt. Ring: 040 652 4842

Soites barnakut har öppet dygnet runt 24/7. Ring först barnakutens nummer 06 826 4444.

Tandvärksjouren har öppet mån-fre kl. 16-21, lör-sön kl. 8-21. Ring: 06 828 7450.

Soites socialjour har jour dygnet runt 24/7. Ring: 06 826 3002.

Seri-stödcentret för personer som har utsatts för sexuellt våld. Öppet dygnet runt 24/7. Ring: 06 826 4344.

Centralsjukhusets matsal är stängd fredagen den 10.5

Hälso- och sjukvårdstjänster

Mottagningstjänster

Mottagningsverksamheten i Karleby

Mottagningen i Björkhagen stängd 10.5.24. Kontakta vid behov huvudhälsostationen i Karleby.

Mottagningen i Kelviå stängd 10.5.24. Kontakta vid behov huvudhälsostationen i Karleby.

Mottagningen i Lochteå stängd 10.5.24. Kontakta vid behov mottagningen i Karleby.

Mottagningsverksamheten i Lestijokidalen och i Perho ådal

Mottagningen i Toholampi stängd 10.5.24 Kontakta vid behov mottagningen i Kannus.

Mottagningen i Perho stängd 10.5.24. Kontakta vid behov mottagningen i Dunkars.

Jour- och sjukvårdstjänster

Radiologi

Radiologiska enheten har utvecklingsdag 10.5.24. Den dagen utförs endast akuta undersökningar.

Somatiken

Kirurgi och onkologi

Kirurgiska polikliniken, polikliniken för cancersjukdomar och hematologiska polikliniken är stängda 1.5.24 och 9-10.24

Polikliniken för hudsjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar och ögonsjukdomar

Polikliniken för öronsjukdomar och hörselstationen stängda 8.5.24 och 10.5.24

Ögonenheten stängd 10.5.24

Polikliniken för hudsjukdomar stängd 10.5.24

Kardiologi, inremedicinska sjukdomar och lungsjukdomar

Hjärtpolikliniken är stängd 3.5.24 och 10.5.24

Inremedicinska polikliniken och polikliniken för lungsjukdomar samt skopicentret stängda 1.5.24 och 9-10.5.24

Serviceområdet för rehabilitering och neurologi

Rehabiliteringen för vuxna och äldre och utlåning av hjälpmedel stängda enligt det följande:

Dunkars, Kannus, Perho stängda 10.5.24

Toholampi stängda 29-30.4.24 och 10.5.24

Familjernas tjänster

Familjecentertjänster

Rådgivningen, skol- och studerandehälsovården

Rådgivningens centraliserade telefontjänst stängd 10.5.24

Utvecklingspolikliniken och sociala arbetet inom funktionshinderservicen

Utvecklingspolikliniken och sakkunnigtjänster inom specialomsorger

Ingen läkare under första maj-veckan

Mentalvårdstjänster och service vid missbruk

Service vid missbruk och beroenden

Dagcentret stängt 1.5.24

Öppenvården inom vuxenpsykiatrin

Öppenvården inom vuxenpsykiatrin i Lestijokidalen och i Perho ådal stängd 10.5.24

Boendetjänster och verksamhet som ordnas dagtid inom funktionshinderservicen

Verksamhetscentret Kompassi är stängt 1.5.24 och 9-10.5.24

Soldalens dagverksamhet är stängd 2-3.5.24 och 10.5.24

Lestijokidalens verksamhetscenter, Toholampi, stängt 10.5.24

Verksamhetscentret i Kaustby stängt 2-3.5.24 och 10.5.24

Ta en titt också på dessa