Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Avbrottet i användningen av patientdatasystemet beror på att Soite övergår till att använda en ny version av patientdatasystemet. Målet med den nya versionen är att effektivera systemets användbarhet och att stödja de yrkesutbildade personerna i vårdarbetet. Systemet gör det smidigare att göra dokumentering i vårdarbetet och att utnyttja information samt hjälper att förenhetliga vårdpraxisen.

Vi beklagar eventuella dröjsmål vid Soites enheter och avbrottet i Egenvårdstjänsten lördag 4.5.2024 till följd av systemuppdateringen.

Ta en titt också på dessa