Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Vänligen besvara enkäten inom två veckor efter ditt besök på vår hälsostation. Du får en länk till enkäten efter ditt besök.

Enkäten genomförs 6.-31.5.2024 i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL). Resultaten av undersökningen används för att utveckla hälsostationernas tjänster. THL kommer att analysera resultaten på nationell nivå och använda informationen för forskning och utvärdering av tjänsterna. THL skickar din fria respons till hälsostationen så att du inte kan identifieras. THL publicerar de riksomfattande resultaten av enkäten på sin webbplats thl.fi hösten 2024

Ta en titt också på dessa