Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Uträtta ärenden behändigt på webben

I DigiSoite sköter du många ärenden som är relaterade till välfärd och hälsa behändigt på nätet. I DigiSoite finns de digitala tjänster som Soite har i bruk samt de riksomfattande digitala tjänsterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet.

Vi har jour även under sommaren

Soites samjour har öppet dygnet runt 24/7. Ring först Soites jourhjälpsnummer 116 117. Vardagar kl. 08-16 kontakta hälsovårdscentralen i ditt eget område, men beakta vänligen de avvikande öppettiderna.

En jourhavande psykiatrisk sjukskötare har jour dygnet runt. Ring: 040 652 4842.

Soites barnakut har öppet dygnet runt 24/7. Ring först barnakutens nummer 06 826 4444.

Tandvärksjouren har öppet mån-fre kl. 16-21, lör-sön kl. 8-21. Ring: 06 828 7450.

Soites socialjour har jour dygnet runt 24/7. Ring: 06 826 3002.

Seri-stödcentret för personer som har utsatts för sexuellt våld. Öppet dygnet runt 24/7. Ring: 06 826 4344.

Avvikande öppettider

Centralsjukhusets restaurang är stängd för renovering 24.6-1.9.2024

Under renoveringen är matsalen öppen mån-fre kl 11-13. Färdiga sallader och fyllda baguetter finns att köpa. Kahvio Kuppi serverar ett utökat utbud under hela sommaren.

Centralsjukhusets rådgivning

Rådgivningen på Centralsjukhuset är från 17.6-14.7 öppen endast under kontorstid från 7:45 till 15:45

Social- och hälsovårdsrådgivningen

Social- och hälsovårdsrådgivningen är stängd 1-28.7.24 (även chatt-tjänsten är stängd)

Social- och patientombudet

Social- och patientombudet har begränsad verksamhet 17.7-13.8.24

Hälso- och sjukvårdstjänster

Mottagningstjänster

Mottagningsverksamheten i Karleby

Mottagningen i Björkhagen stängd 24.6-21.7.24.

Mottagningen i Ullava stängd 24.6-4.8.24.

Mottagningen i Lochteå stängd 24.6-4.8.24.

Mottagningen i Kelviå har delvist begränsad verksamhet 24.6-4.8.24.

Mottagningsverksamheten i Lestijokidalen och i Perho ådal

Mottagningen i Toholampi stängd 24.6-21.7.24.

Mottagningen i Lestijärvi stängd 24.6-4.8.24.

Mottagningen i Perho stängd 24.6-21.7.24, 26.7.24, 2.8.24, 9.8.24.

Mottagningen i Halso stängd 24.6-4.8.24.

Munhälsovården

Munhälsovården och Karleby

Tandkliniken i Björkhagen stängd 8-28.7.24

Tandkliniken i Kelviå stängd 1-28.7.24

Munhälsovården i Lestijokidalen och Perho ådal

Tandkliniken i Toholampi stängd 1.7-4.8.24

Tandkliniken i Lestijärvi stängd 17.6-4.8.24

Tandkliniken i Perho stängd 24.6-31.7.24

Tand- och munsjukdomar och jouren

Polikliniken för tand- och munsjukdomar stängd 1.7-4.8.24

Jour- och sjukvårdstjänster

Radiologi

Kannus röntgen är öppen enligt det följande:

10.6, 13.6, 17.6, 20.6, 24.6, 26.6, 27.6, 1.7, 4.7.24

Dunkars röntgen är öppen enligt det följande:

24.6, 26.6, 1.7, 3.7, 4.7, 10.7, 15.7, 16.7, 18.7.24

Isotop stängd 3-9.6, 24.6-7.7.24, 15-28.7, 12-18.8.24

Det kan också ske stängningar enstaka dagar i fråga om vissa specialundersökningar, främst tandröntgenundersökningar och mammografier

Somatiken

Operationssalen är delvis stängd 3.6-25.8.25, Herko (hem från uppvakningen) är öppen två dagar/vecka

Avdelningarna 7 och 10 slås ihop för perioden 17.6-25.8.24

Polikliniken för hudsjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar och ögonsjukdomar

Polikliniken för öronsjukdomar och hörselstationen stängda 1.7-28.7.24

Polikliniken för ögonsjukdomar stängd 1.7-28.7.24

Polikliniken för hudsjukdomar stängd 24.6-28.7.24

Kardiologi, inremedicinska sjukdomar och lungsjukdomar

Hjärtpolikliniken stängd 1-14.7.24

Hjärtundersökningar och specialistläkarmottagning (primärvården) stängda 1-28.7.24

Inremedicinska polikliniken, polikliniken för lungsjukdomar och skopicentret har verksamhet i begränsad omfattning 24.6-2.8.24

Serviceområdet för rehabilitering och neurologi

Fysiater är inte på plats 15-21.7.24

Neurologi

Neurologiska polikliniken är stängd 8-19.7.24

Neurologiska rehabiliteringsavdelningen har 15 platser från och med 27.5.24

Klinisk neurofysiologi: 8.7-2.8.24 är endast akuta EEG-undersökningar tillgängliga

Vården och omsorgen

Intervallvård och effektiverad hemrehabilitering

Effektiverade hemrehabiliteringen stängd 29.6-28.7.24

Allmänmedicinska sjukhustjänster och geriatri

Allmänmedicinska avdelningen i Kannus stängd 15.6-14.7.24

Allmänmedicinska avdelningen i Dunkars stängd 20.7-18.8.24

Nattpatrullen i Perho ådal stängd 27.5-11.8.24

Familjernas tjänster

Familjecentertjänster

Familjerådgivningen, servicehandledningen och familjerättsliga tjänster stängda 15-26.7.24.

Elevvården stängd 1-31.7.24

Rådgivningarnas centraliserade telefontjänst öppen i begränsad omfattning 17.6-26.7.24 mån-tors kl. 7-12 och stängd på fredagar

Rådgivningarna, skol- och studerandehälsovården

Rådgivningarnas centrala telefontjänst är öppen 17.6-26.7.24, måndag-torsdag kl. 7-12, stängt på fredagar.

Lestijärvi rådgivning stängd 24.6-4.8.24

Ullava rådgivning stängd 24.6-4.8.24

Lochteå rådgivning stängd 24.6-4.8.24

Perho rådgivning stängd 24.6-21.7.24

Mariegatans rådgivning i Karleby stängd 1.7-28.7.24

Björkhagens rådgivning i Karleby stängd 1.7-28.7.24

Utvecklingspolikliniken och sociala arbetet inom funktionshinderservicen

Byrån för funktionshinderservice har begränsad verksamhet i fråga om klientservicenumret 1.6-16.8.24: klientservicenumret är öppet endast mån, ons och fre kl. 9-12

Utvecklingspolikliniken och sakkunnigtjänster inom specialomsorger

Utvecklingspolikliniken stängd 24.6-31.7.24. Under perioden i fråga är en arbetstagare från socialvården troligtvis i arbete några dagar. Läkaren har semester 14.6-12.8.24 (arbetsdag 15.7.24).

Specialtjänster för barn och ungdomar

Barnpsykiatriska avdelningen stängd 1.7-4.8.24

Barnpsykiatriska polikliniken stängd 1.7-4.8.24

Småbarnspsykiatrin stängd 1.7-4.8.24

Verso stängd 1.7-4.8.24

Boendetjänster och verksamhet som ordnas dagtid inom funktionshinderservicen

Verksamhetscentret Kompassi är stängt 1.7-4.8.24

Soldalens verksamhetscenter stängd 1.7-4.8.24

Lumikonkortteli: Asuva 1 stängd 17.6-4.8.24, Kotipolku stängd två veckor från början av september (övergångsfas i verksamheten)

Pesäpuu verksamhetscenter stängt 1-31.7.24

Maria-Katarina: barns tillfälliga vård stängd 3-4.6.24, 21-23.6.24, 30-31.8.24

Työtupa i Halso är stängd 1.7-4.8.24

Aamurusko verksamhetscenter stängd 8.7-11.8.24

EKE-tuote och verksamhetscentret i Kaustby: verksamhetscentret stängt 24-26.6.24, hela huset stängt 27-28.6.24 och 1-31.7.24, verksamhetscentret stängt 1-2.8.24

Socialservice för vuxna

Vuxensocialarbete

Socialrådgivningens jourhavande telefon inom vuxensocialarbetet (040 806 5093) har begränsad verksamhet i juli. Telefontjänsten betjänar 1.7-31.7.24 endast kl. 9-12 mån-fre.

Mötesplatsen Koivutupa stängd 20.6-4.8.24

Koncerntjänster

Ekonomi- och administrationstjänster

Informationshanterings- och administrationstjänster 

Arkivets informationstjänst stängd fredagar i juni – augusti 2024.

Ta en titt också på dessa