Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Logga in på Egenvårdstjänsten

Identifieringen i Egenvårdstjänsten sker via webbtjänsten Suomi.fi. För identifiering behöver du nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Soites Egenvårdstjänst inbegriper följande funktioner och vyer:

 • digital kontakt
 • tidsbokningar till Soites enheter
 • huvuddiagnoser och bestående diagnoser
 • läkemedelsordinationer
 • vaccineringsuppgifter
 • antikoagulansbehandling (t.ex. Marevan)
 • möjlighet att skicka meddelanden till en del av Soites enheter. Meddelandena sparas i patientjournalen.
 • uppdatering och kontrollering av de egna uppgifterna
 • digitala blanketter för förhandsuppgifter

Patientuppgifterna plockas till den digitala tjänsten från Soites patientdatasystem, dvs. i tjänsten syns endast de patientuppgifter som har antecknats i en enhet i Soite.

För identifiering i de digitala tjänsterna används webbtjänsten Suomi.fi, och inloggningen sker med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Efter inloggning kommer man till tjänstens första sida. Här syns kommande tidsbokningar samt meddelanden. Här ser du till exempel om du fått nya meddelanden, laboratorieresultat eller om dina kontaktuppgifter är bristfälliga. Här finns bland annat information om Egenvårdstjänsten, t.ex. om avbrott i användningen av tjänsten.

Uppe till vänster finns länkar för olika funktioner.

Tidsbokning

I tjänsten ser du alla dina tidsbokningar till Soites hälso- och sjukvårdstjänster. En del av tiderna kan också flyttas fram eller avbokas via tjänsten. En vårdnadshavare till ett under 12 år gammalt barn ser sitt barns tidsbokningar i tjänsten.

Förhandsuppgifter och hälsoenkäter

På sidan Förhandsuppgifter och hälsoenkäter kan du vid behov fylla i blanketter för förhandsuppgifter. Uppgifterna förmedlas direkt till patientdatasystemet till en yrkesutbildad person i Soite.

Meddelanden

Via Meddelande-sidan kan du skicka meddelanden till till exempel mottagning, rådgivning eller smittskydsskötare. Meddelandena i Egenvårdstjänsten är endast avsedda för icke-brådskande ärenden. Om det är fråga om ett symtom, använd i första hand symtombedömningarna i Omaolo.

På Meddelande-sidan kan du också läsa meddelanden som en yrkesutbildad person skickat dig.

Hälsoinformation

 • På Diagnoser-sidan visas en sammanställning av de diagnoser på långtidssjukdomar som har antecknats i patientjournalen.
 • På Läkemedelssidan visas en sammanställning av de läkemedelsbehandlingar som har antecknats i patientjournalen.
 • På Laboratoriesvar-sidan visas resultaten från vissa laboratorieprov som är förknippade med din långtidssjukdom.
 • På Vaccinationer-sidan kan du se vilka vaccinationer du fått på hälsocentralen.
 • På Marevanbehandlingssidan visas de senaste INR-resultaten, doseringsanvisningar för Marevan samt datumen för de följande INR-testerna om du har Marevan-behandling.

Gör en symtombedömning

Länken styr dig direkt till symtombedömningarna i Omaolo.

Uppe till höger kan du välja personen för vars räkning du vill sköta ärenden.

En förälder till ett under 12 år gammalt barn kan automatiskt sköta ärenden för sitt barns räkning.

När det gäller personer som fyllt 18 år behövs det en fullmakt för att man ska kunna sköta ärenden för hens räkning. Blanketten ”Fullmakt för skötsel av ärenden å en annan persons vägnar” finns på Blanketter-sidan på Soites webbplats.

Tjänsten fungerar med alla moderna webbläsare (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari). Tjänsten kan användas med mobilapparater med operativsystemen Android och iOS. Om du har problem, uppdatera webbläsaren till den nyaste versionen som finns. Internet Explorer stöds inte längre.

Om du använder Omapalvelu på en offentlig dator, är det viktigt att logga ut från tjänsten. Töm sedan webbläsarens cacheminne och webbhistorik och stäng webbläsaren. Dessutom bör du avlägsna eventuella bifogade filer som du sparat på datorns hårdskiva.

Ta en titt också på dessa