Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Logga in på Hälsobyns Min vårdväg:

Användningen av Min vårdväg förutsätter användning av nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

På servicekanalen Min vårdväg hittar du digitala vårdvägar som det krävs remiss för, distansmottagningar och egenvårdsprogram som är öppna för alla.

För att du ska komma på en digital vårdväg/serviceväg behöver du en remiss eller en vårdrelation till en hälso-/socialvårdsenhet som har i bruk den digitala vårdvägen. Du får alltid både muntliga och skriftliga anvisningar för bruket av en digital vårdväg av en yrkesutbildad person inom social- eller hälsovården.

Om du uträttar ärenden vid en hälso- eller socialvårdsenhet som använder en digital vårdväg, kan du på den digitala vårdvägen:

  • fylla i frågeformulär som är relaterade till vård eller till att uträtta ärenden och få respons på formulären från yrkesutbildade personer
  • läsa patient- eller klientanvisningar
  • förmedla uppföljningsinformation om symtom och hälsomätningar till yrkesutbildade som vårdar dig
  • kontakta yrkesutbildade som vårdar dig via meddelanden eller på distansmottagningar.

Den information som du antecknar på den digitala vårdvägen kan aldrig läsas av någon annan än yrkesutbildade inom social- eller hälsovården som vårdar dig. På digitala vägen kan en yrkesutbildad inom social- och hälsovården sätta sig in i din situation redan innan ni träffas ansikte mot ansikte. När ni träffas kan hen erbjuda stöd i fråga om just det som du behöver stöd med.

Från de egenvårdsprogram på Min vårdväg som är öppna för alla får du bland annat stöd med att sluta röka och stöd i fråga om bättre näring. Programmen har utvecklats av yrkesutbildade inom livsstils- och näringsterapi i samarbete med patienter.

Bara du själv kan läsa de uppgifter som du sparar i egenvårdsprogrammet.

Inloggningen på Hälsobyns Min vårdväg sker med bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett elektroniskt certifikatkort.

Du får närmare information och anvisningar om Hälsobyns Min vårdväg från Hälsobyns webbplats:

En vårdnadshavare kan uträtta ärenden på digitala vårdvägar för ett barns eller en ung persons räkning. Vårdnadshavarens rätt att uträtta ärenden för barnets eller den ungas räkning kontrolleras vid varje inloggning i Fullmakter-tjänsten som hör till Suomi.fi.

När du vill uträtta ärenden på digitala vårdvägar för ett barns eller en ung persons räkning, logga först in på Min vårdväg som dig själv. Välj efter inloggning ”Sköta ärenden för andra” på sidan. Efter att du har klickat på knappen kan du välja för vems räkning du vill uträtta ärenden och kan börja använda ditt barns Min vårdväg.

Barn och ungdomar kan också uträtta ärenden på Min vårdväg men sina egna inloggningsuppgifter.

Krav gällande webbläsare:

  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox
  • Safari

Det rekommenderas att du använder webbläsarens nyaste version.

Det kan förekomma avvikelser i hur appen fungerar om du använder någon annan webbläsare eller en äldre version av någon av de ovannämnda webbläsarna.

Kakor

​För att kunna använda Min vårdväg krävs det att du tillåter kakor, på engelska cookies, i din webbläsare. Kakor används bland annat för att hantera användaruppgifter när man loggar in på Min vårdväg.

Cacheminne

Uppgifterna i cacheminnet gör att Min vårdväg fungerar snabbare. I cacheminnet lagras uppgifter som man återkommer till vid följande inloggningar.

Ibland kan dock föråldrade uppgifter bli kvar i cacheminnet vilket kan medföra problem i användningen av Min vårdväg. Cacheminnet kan tömmas med till exempel tangentkombinationen Ctrl + F5.

​Popup-fönster

​En del av materialet på den digitala vårdvägen öppnas i ett popup-fönster i webbläsaren. Sådant material är till exempel matdagboken MealLogger, distansmottagning och en del av filformaten som till exempel PDF.

Inställningarna i den webbläsare du använder kan dock begränsa eller blockera popup-fönster så att de inte öppnar sig. Det kan då hända att du inte kan öppna allt innehåll på digitala vårdvägen. I en sådan situation ska popup-fönster tillåtas i webbläsarens inställningar. 

Användning av distansmottagning på Min vårdväg

För bästa användarupplevelse rekommenderas att du vid distansmottagning använder webbläsaren Google Chrome eller Microsoft Edge (nyaste versionen).

Distansmottagningen öppnas i ett nytt popup-fönster. Popup-fönster ska tillåtas om webbläsaren som standardinställning inte tillåter att popup-fönster öppnas.​

Om du använder tjänsten på en offentlig dator är det viktigt att logga ut från tjänsten. Töm sedan webbläsarens cacheminne och webbhistorik och stäng webbläsaren. Dessutom bör du avlägsna eventuella bifogade filer som du har sparat på datorns hårdskiva.

Ta en titt också på dessa