Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Förflytta dig till Omaolo-tjänsten

En del av tjänsterna i Omaolo förutsätter identifiering. Identifiera dig i Omaolo via Suomi.fi-identifikationen. För identifiering behöver du nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

På huvudsidan i Omaolo kan du välja ditt eget område och inleda den tjänst som passar in på din situation:

 • du kan leta efter en symtombedömning som passar in på din situation och fylla i en bedömning
 • du kan kartlägga ditt stödbehov genom att fylla i en servicebedömning
 • den digitala hälsokontrollen bedömer dina levnadsvanor och din psykiska hälsa
 • i brådskande ärenden kan du kontakta en yrkesutbildad i Soite via punkten ”Annan kontakt”, genom att välja det ämne som passar in på din situation och genom att sedan skriva ett meddelande.
 • välbefinnandecoachningar uppmuntrar dig till förändringar av livsstil och levnadsvanor.

Välj den tjänst som är lämplig för dig på huvudsidan eller i huvudmenyn.

Om du loggar in på Omaolo, kan du fortsätta med ärenden du har påbörjat tidigare och läsa meddelanden som en yrkesutbildad person har skickat dig. Du kan också börja sköta ett ärende som en yrkesutbildad person har lagt till för dig: fylla i en enkät för en välbefinnandekontroll eller ett formulär för uppföljning av blodtrycket. Om en yrkesutbildad person ber dig fylla i ett formulär för förhandsuppgifter i anslutning till en regelbunden kontroll får du en separat länk till det. Det är möjligt att bifoga bilder eller PDF-filer till ett Omaolo-meddelande.

Du kan logga in via länken Logga in i Omaolos huvudmeny. Identifieringen i Omaolo sker via Suomi.fi-identifieringen. För identifiering behöver du nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Du måste identifiera dig när du:

 • skickar resultaten från en symtombedömning, servicebedömning eller digital hälsokontroll till en yrkesutbildad person
 • sparar dina resultat för dig själv i Omaolo
 • fortsätter med de ärenden du har påbörjat i Omaolo, till exempel läser ett meddelande som en yrkesutbildad person har skickat dig
 • sköter ärenden för en annans räkning i Omaolo
 • inleder en välbefinnandecoachning
 • fyller i ett formulär för förhandsuppgifter inför regelbunden kontroll, vilket kräver identifiering, och skickar formuläret till en yrkesutbildad person
 • fyller i ett frågeformulär gällande en välbefinnandekontroll som har lagts till av en yrkesutbildad person
 • fyller i ett formulär för uppföljning av en kronisk sjukdom och skickar det till en yrkesutbildad person.

Du hittar bruksanvisningen för Omaolo på webbplatsen Omaolo.fi:

Du kan för närvarande sköta ärenden i Omaolo för en under 15 år gammal persons räkning när du väljer ”Annan kontakt”. Det är inte möjligt att sköta ärenden för en vuxen persons räkning i Omaolo.

Om du vill sköta ärenden för ett under 15 år gammalt barns räkning, logga in på Omaolo och välj ”Starta ärenden för en annan” i användarens meny. Du ombes sedan att välja den person du vill sköta ärenden för.  En vårdnadshavares rätt att sköta ärenden för sitt barn kontrolleras i befolkningsdatasystemet. Du kan kontrollera dina egna uppgifter i tjänsten som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata erbjuder.

Så här sköter du ärenden för ditt barn:

 1. Logga in med dina egna inloggningsuppgifter på Omaolos inloggningssida.
 2. Välj i användarens meny att du vill sköta ärenden för ditt barn.
 3. Välj det barn för vars räkning du vill sköta ärenden.

En vårdnadshavares rätt att sköta ärenden för sitt barn kontrolleras i befolkningsdatasystemet. Kontrollera dina egna uppgifter i tjänsten som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata erbjuder.

Du kan använda Omaolo med dator, med pekdator eller med mobiltelefon. De flesta webbläsare stöds. Det behövs inga webbläsartillägg. Av de webbläsare och operativsystem som stöds anges den äldsta versionen som stöds. Webbläsaren ska tillåta JavaScript.

Webbläsare:

 • Chrome 110
 • Firefox 110
 • Edge 110
 • Safari 16

Mobiloperativsystem:

 • iOS 15
 • Android 10

Mobila webbläsare:

 • Chrome 110
 • Safari 16

Om du använder tjänsten på en offentlig dator är det viktigt att logga ut från tjänsten, tömma webbläsarens cacheminne och webbhistorik och stänga webbläsaren. Dessutom bör du avlägsna eventuella bifogade filer som du har sparat på datorns hårdskiva.

Ta en titt också på dessa