Flytta dig till innehållet

Förflytta dig till Omaolo-tjänsten

En del av tjänsterna på Omaolo kräver identifiering. Identifieringen sker via Suomi.fi-tjänsten. För identifiering behöver du nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

På huvudsidan i Omaolo kan du välja ditt eget område och inleda den tjänst som passar in på din situation:

 • du kan leta efter en symtombedömning som passar in på din situation och fylla i en bedömning
 • du kan kartlägga ditt stödbehov genom att fylla i en servicebedömning
 • den elektroniska hälsokontrollen bedömer dina levnadsvanor och din psykiska hälsa
 • välbefinnandecoachningarna uppmuntrar dig till förändringar av livsstil och levnadsvanor.

Välj den tjänst som är lämplig för dig på huvudsidan eller i huvudmenyn.

Om du loggar in på Omaolo, kan du fortsätta med de ärenden du börjat tidigare och läsa meddelanden som en yrkesutbildad person skickat dig. Du kan också påbörja ett ärende som en yrkesutbildad person har lagt till för dig: fylla i en enkät för en välbefinnandekontroll eller ett formulär för uppföljning av blodtrycket. Om en yrkesutbildad person ber dig fylla i ett formulär för förhandsuppgifter i anslutning till en regelbunden kontroll får du en separat länk till det.

Du kan logga in via länken Logga in i Omaolos huvudmeny. Identifiera dig i Omaolo via Suomi.fi-tjänsten. För identifiering behöver du nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Du måste identifiera dig när du:

 • skickar resultaten från en symtombedömning, servicebedömning eller elektronisk hälsokontroll till en yrkesutbildad person
 • sparar dina resultat för dig själv i Omaolo
 • fortsätter med de ärenden du påbörjat i Omaolo, t.ex. läser ett meddelande en yrkesutbildad person skickat dig
 • uträttar ärenden för annans räkning i Omaolo
 • påbörjar en välbefinnandecoachning
 • fyller i ett formulär för förhandsuppgifter för regelbunden kontroll, vilket kräver identifiering, och skickar det till en yrkesutbildad person
 • fyller i en välbefinnandekontroll som lagts till av en yrkesutbildad person
 • fyller i ett formulär för uppföljning av kronisk sjukdom och skickar den till en yrkesutbildad person.

Bruksanvisningen för Omaolo finns på webbplatsen Omaolo.fi:

Efter identifieringen välj Uträtta ärenden för en annan, om du vill uträtta ärenden för en annan persons räkning i Omaolo. Du kan uträtta ärenden för ett barn endast då du gör en symtombedömning för coronavirusinfektion. Klicka på Starta ärenden för en annan. Du förflyttas till Suomi.fi-tjänsten för att välja den person du ska uträtta ärenden för.

1. Välj den person för vars räkning du vill sköta ärenden. Obs! De fullmakter som behövs kontrolleras efter ditt val. Om du inte har de fullmakter som behövs får du ett felmeddelande.

2. Klicka på knappen Bekräfta och fortsätt till tjänsten.

3. Ge de samtycken som behövs även för den person för vars räkning du sköter ärenden.

4. Kontrollera kontaktuppgifterna och aviseringsinställningarna.

Observera att när du uträttar ärenden för annans räkning kontaktar en yrkesutbildad person dig enligt de kontaktuppgifter du angett. När du har loggat in på Omaolo och uträttar ärenden för annans räkning, finns namnet på den person för vars räkning du uträttar ärenden i hälsningen på den egna huvudsidan och i användarens meny.  I sidans övre kant visas ditt namn och namnet på den person du uträttar ärenden för.

På webbplatsen Omaolo.fi visas bara de tjänster i vilka du kan uträtta ärenden för annans räkning.

Du kan använda Omaolo med dator, med pekdator eller med mobiltelefon. De flesta webbläsarna stöds. Det behövs inga webbläsartillägg. Av de webbläsare och operativsystem som stöds anges den äldsta versionen som stöds. Webbläsaren ska tillåta JavaScript.

Webbläsare:

 • Safari 11.1
 • Chrome 67
 • Firefox 56
 • Opera 54
 • Edge 17

Mobiloperativsystem:

 • iOS 13
 • Android

Mobilwebbläsare:

 • Safari 13
 • Chrome

Om du använder Omapalvelu på en offentlig dator, är det viktigt att logga ut från tjänsten. Töm sedan webbläsarens cacheminne och webbhistorik och stäng webbläsaren. Dessutom bör du avlägsna eventuella bifogade filer som du sparat på datorns hårdskiva.