Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Registeransvarig: Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite

Adress: Mariegatan 16-20, 67200 Karleby

Med stöd av EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och offentlighetslagen (621/1999) ber jag få veta vilka uppgifter som lagrats om mig i det register ni upprätthåller.*
*
Alla fält markerade med rött måste fyllas i

Den registeransvariga får ta ut en avgift för tillgodoseendet av rätten till insyn endast om det förflutit mindre än ett år sedan insyn begärts sist och begäran om insyn gäller uppgifter som redan har utlämnats.

Ta en titt också på dessa