Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Nya rekommendationer för nutritionsbehandling – Regional utbildning 15.5.2024 kl. 12.00–16.00 Mellersta Österbottens centralsjukhus auditorium / Teams

maj 15 @ 08:00 - 17:00

Utbildningens primära målgrupp är yrkespersoner som deltar i nutritionsbehandling inom social- och hälsovården, ansvarar för måltidstjänster på sjukhus och som arbetar med produktion av sjukhusmat. Andra intresserade är också välkomna. Ämnet för utbildningen är innehållet i nutritionsbehandlingsrekommendationerna och ibruktagandet av nutritionsbehandlingsverktyg.

Som ordförande för evenemanget fungerar specialsakkunnig Soile Ruottinen.

Program

12:00 – 12:10 Öppning av utbildningen
Överläkare för inremedicin Ann-Catrin Jakobson
12:10 – 12:30 Ravitsemusterveyttä edistetään vaikuttavasti yhteistyössä (Nutritionshälsa främjas effektivt genom samarbete)
Sirpa Sarlio, rådgivande tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet
12:30 – 13:00 Ravitsemushoitosuosituksen tavoitteet ja keskeinen sisältö (Mål och centralt innehåll i näringsbehandlingsrekommendationerna) (distansföreläsning)
Ursula Schwab, professor i nutritionsterapi, Östra Finlands universitet 

13:00 – 13:30 Moniammatillisuus ravitsemushoidossa (Multiprofessionalitet i nutritionsbehandling)
specialsakkunnig Soile Ruottinen
13:30 – 14:00 Vajaaravitsemuksen tunnistaminen ja käytännöt (Identifiering av och förfaranden vid undernäring) (etäluento)
Juha Saarnio, professor, Uleåborgs universitet
14:00 – 14:15 Paus (möjlighet att köpa kaffe i sjukhusets café)
14:15 – 14:35 Ravitsemushoito on kustannusvaikuttavaa (Nutritionsbehandling är kostnadseffektivt) (inspelning)
Soili Alanne, filosofie doktor, ledande nutritionsterapeut, Södra Österbottens välfärdsområde
14:35 – 15:10 Tehostettu ruokavalio- ravintokeskuksen näkökulmasta (Effektiviserad kost – ur nutritionscentrets synvinkel)
Jarkko Hollanti /nutritionscenter
15:10 – 15:45 HYTE ja ravitsemus, alueellista tietoa, Elintapavalmennuksen palvelupolku (HYTE och nutrition, regional information, Serviceväg för livsstilsträning)
Henri Nevalainen, utvecklingsplanerare, Mirva Rasmus fysioterapeut
15:45 – 16:00 Utbildningen avslutas
Avslutningsord Sirpa Sarlio eller ordförande

Anmälan

Soites anställda anmäler sig via utbildningskalendern.
Andra anmäler sig via länken nedan:
https://link.webropolsurveys.com/S/12E9FF4A8628F6FB

Arrangörer: Social- och hälsovårdsministeriet, Statens näringsdelegation och Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite

 

Details

Date:
maj 15
Time:
08:00 - 17:00

Venues

Mariankatu 16-20
Kokkola, 67200
+ Google Map
Ilmoittautuneita: 0 / 8

Ilmoittautuminen tähän tapahtumaan on päättynyt