Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

OIVA-informationstjänst

Från OLKA får man information om patientföreningar. Föreningarna och sjukhusets enheter håller temadagar vid OLKA-verksamhetsställena. Temadagar vid OLKA-verksamhetsställen reserveras hos OLKA.

TOIVO-stödtjänsten och den frivilliga ILONA-tjänsten

OLKA koordinerar sjukhusets frivilligverksamhet. Alla OLKA:s frivilliga har förberetts för sin uppgift och de har förbundit sig till tystnadsplikt. Frivilliga fungerar som sällskap och stöd för patienter, och är inte involverade i patientens vård. Den frivilliga ersätter inte personalens arbete, men för med sig glädje, stöd och hopp till sjukhusvardagen.

OLKA förmedlar kamratstöd till patienten och deras närstående. Kamratstöd hjälper patienten anpassa sig till livet med sin sjukdom och stärker egenvården.

Man kan fungera som sjukhusfrivillig också utan egen erfarenhet av sjukdom eller handikapp. Frivilliga fungerar bland annat som assistenter i aulor, samtalspartner och lekkamrater.

Kontaktuppgifter inom OLKA-verksamheten

  • OLKA-koordinator Janita Häggman, tfn 040 569 5033
  • Koordinator för OLKA-frivilligverksamhet Mari Huusko, tfn 040 569 5023 

Ta en titt också på dessa