Flytta dig till innehållet

Matti Aho och Anne Peltomaa är Soites sjukhuspastorer.

Ta kontakt

Kontakta sjukhuspastorer:

  • via personalen eller
  • genom att ringa direkt till telefonnumren till höger
  • per e-post

Sjukhuspastorerna

Adress: Mariegatan 16-20 67200 Karleby Se rutten hit

Telefon: +358 50 314 7454

Andakter

Obs! Under coronavirusepidemin ordnas inga församlingsbesök. Om andakter på allmänmedicinska avdelningar överenskommes separat.

På centralsjukhuset:

  • besök från olika församlingar torsdagar kl. 17.30 

På hälsocentralsjukhuset:

  • andakt med sjukhuspastorerna torsdagar kl. 11
  • andakt med nattvard varannan månad
  • besök från olika församlingar söndagar kl. 13.45 och 14.15

Tuire Wuorijärvi är pastor inom områdets handikapparbete. Hon ordnar specialskriftskola för handikappade samt andakter vid enheterna och gör skolbesök. Dessutom gör hon själavård samt sorg- och krisarbete och erbjuder samtalshjälp samt stöd för familjer och vårdpersonalen. Tuire Wuorijärvi är anställd gemensamt av de evangelisk lutherska församlingarna, och har hela prosteriet som sitt verksamhetsområde.